Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström går vidare till nya uppdrag

Christell Åström

Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström lämnar jord- och skogsbruksministeriet den 15 februari för att tillträda som verksamhetsledare vid Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry.

Christell Åström har fungerat som rådets generalsekreterare sedan 2016 då hon flyttade från Finlands Kommunförbund till att fungera som generalsekreterare för landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR vid arbets- och näringsministeriet. Under Åströms tid som generalsekreterare har landsbygdspolitiska helheten överförts från arbets- och näringsministeriet till jord- och skogsbruksministeriet. Under hennes ledning har Landsbygdspolitiska rådets och dess nätverks verksamhet förnyats. 

 Uppgiften som Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare har varit intressant, lärorik och passligt utmanande, konstaterar Åström.

 Jag har fått stå i främsta ledet i utvecklingen av frågor som jag fått lyfta fram och upplevt som viktiga och jag har fått vara med om att förstärka möjligheterna till en fungerande vardag för invånare, samhällen och företag på landsbygden, säger Åström.

Åströms period som generalsekreterare definieras långt av stora strukturomvandlingar, som man aktivt tagit ställning till i såväl rådet som sekretariatet, vilket hon lett. Under Åströms tid har frågor om glesbygden och multilokalitet lyfts upp på den nationella politiska agendan, bybutiksstödet har beretts och piloteras samt växelverkan mellan landbygds- och stadsområden har utvecklats på ett konstruktivt sätt. Landsbygdsparlamentet har etablerats som en del av den participativa och platsbaserade landsbsbygdspolitiska verksamheten. Åström har representerat nationella landsbygdspolitiken även i internationella sammahang och kontakterna till exempelvis OECD:s verksamhet har varit goda.

 Landsbygden är en oskiljaktig del av den nationella framgången och livskraften. Inom landsbygdspolitiken har man länge arbetat för denna vision och arbetet fortsätter. Det finns en stor skara sakkunniga människor och organisationer inom det landsbygdspolitiska nätverket. Arbetet görs tillsammans nu och i framtiden, betonar Åström. 

Åström är entusiastisk inför sitt nya uppdrag som hon inleder 15.2.2021. Hon konstaterar att kontakterna till landsbygdspolitiken kommer fortsättningsvis att vara täta.  

Landsbygdspolitiska rådets tf generalsekreterarens uppgifter sköts under kommande vår av landsbygdsöverinspektör Antonia Husberg vid jord- och skogsbruksministeriet.

Läs Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:s pressmeddelande (på finska) "Christell Åström Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toiminnanjohtajaksi".

Tilläggsuppgifter

  • Husberg, Antonia

    Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

    E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.