Hyvä elämä Varsinais-Suomessa

Hyvä elämä maaseudulla -tilaisuus järjestettiin Avaruuspuisto Väisälän tiloissa, Kaarinassa 7.11.2023.

Varsinais-Suomessa keskusteltiin maakunnassa tärkeiksi havaituista teemoista, jotka olivat kansalaistoiminta, läsnäolon maaseutu sekä monipaikkaisuus. Dialogipöydissä mukana vaihtamassa mielipiteitä oli muun muassa kuntien, kylien, oppi- ja tutkimuslaitosten, yritysten, ELY-keskuksen, kirkon, yhdistysten ja leaderien edustajia.

Kansalaistoiminta

"Tuemme kansalaistoimintaa jakamalla paikallista tietoa, tiloja ja välineitä, jotta syntyy solidaarisuutta ja yhteishenkeä: kohtaamisia, ideoita ja yhteistoimintaa."

Dialogipöydän ajatuksena oli kansalaistoiminnan osallistumisen muotojen uudelleen muovaus, jotta erilainen perinteistä poikkeavakin osallistuminen on mahdollista eri elämäntilanteissa olevien huomioimiseksi. Keskustelijat myös totesivat kynnyksen madaltamisen tarpeellisuuden, jotta kaikkien on helppo tulla toimintaan mukaan tai olla osallisina - erityisesti mielessä pitäen nuoret ja muut ensi kertaa kansalaistoimintaan osallistuvat henkilöt.

Läsnäolon maaseutu

"Osallistamalla, vuorovaikutuksen keinoin ja yhteisöä rakentamalla tuotetut lähipalvelut turvaavat maaseutuyhteisöjen turvallisuuden ja huoltovarmuuden. Kehitetään maaseudun elinvoimaa ja lähipalveluita kuten liikkuvat lääkäribussit, kirjastobussit tai päivittäistavarakauppojen jakelukeskukset kyliin. Eri-ikäisten asukkaiden ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten tarpeet huomioonottaminen."

Keskustelun inspiraationa toimi ajatus lähimmäisten ja lähipalveluiden näkymisestä ympäri maakuntaa, siitä kuinka kuulumisen tunne, osallisuus sekä syrjäytyminen ilmenevät alueella, ja millaiselta näyttää läsnäolon monet kasvot. Ryhmä kiteytti kaikki tärkeimmät ajatukset yllä oleviin lauseisiin, josta käy ilmi elinvoimaisen maaseudun kehittämisen tarve kaikenlaisten asumismuotojen ja elämäntilanteiden tarpeet huomioiden.

Monipaikkaisuus

"Tulevaisuuden teletuville on kysyntää / Teletuvat 3.0. uudelleen kehitettäväksi – uusi sukupolvi käyttäjiä odottaa helposti lähestyttäviä yhteisen työn tiloja."

Toisaalla kaupungeista, maaseudulla ja saaristossa asuu luovuus ja näillä alueilla puhkeaa kukkaan globaaleja start up -yrityksiä, joita monipaikkaisuus vahvistaa kohtaamisten sekä toimivan infran myötä. Tärkeäksi koettiin myös sidosryhmien sekä eri asiakas- ja asukasryhmien saattaminen yhteen luoden näiden välisiä kohtaamisia, sillä tällä tavoin on mahdollista purkaa eriarvoisuuskehitystä.

Tilaisuuden ohjelma