Yhteiskunnallinen yrittäjyys kunnissa -webinaari

Webinaarissa esitellään YTYÄ MAASEUDULLE: Kunnille keinoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemiseen maaseudun palvelutuotannossa -hankkeen keskeisiä tuloksia. Esityksessä luodaan katsaus hankkeessa toteutettuun kuntakyselyyn ja kuntien käsityksiin yhteiskunnallisesta sekä yhteisölähtöisestä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä, tarkastellaan hankkeen työpajoissa käsiteltyjä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisen ja tukemisen konkreettisia keinoja sekä pohditaan keinojen käyttämiseen vaikuttavia tekijöitä. Aiheesta kertoo Katja Rinne-Koski Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.Ilmoittautuminen 4.9.2020 mennessä tästä linkistä: http://ty.fi/yrittajyys-0809Webinaarin järjestää Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hanke