Förverkligas barn och ungas rättigheter vid nedläggning av skolor? Vilka effekter har förändringarna i skolnätet på livskraften i landsbygds- och skärgårdsområden? – Publicering av utvärderingsresultaten

Landsbygdspolitik, Skärgårdspolitik

Välkommen till publiceringen av utvärderingen hur barns utbildningsmässiga och sociala rättigheter förverkligas i landsbygds- och skärgårdsområden samt hur nedläggningar av grundskolor påverkar områdenas livskraft.

Utvärderingen är beställd av landsbygdspolitiska rådet (MANE), skärgårdsdelegationen (SANK) och Barnombudsmannens byrå. Utvärderingen är genomförd av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) under perioden 09/2021 – 11/2022.

Detta evenemang presenterar utvärderingens centrala resultat och utvecklingsrekommendationer varefter dessa teman diskuteras. Förutom NCU:s experter hörs bland annat medlemmar i utvärderingsgruppen, kommunala aktörer och representanter för organisationsväsen.

Tid: onsdag 30.11.2022 kl. 13.30 – 16.30

Plats: sändning via KuntaTV

Anmälning: Anmäl dig till evenemanget senast 29.11.2022 via denna länk.

Program:

13.30 – Öppningsord, Harri Peltoniemi, direktör för NCU

13.35 – Beställarens inledningsord, barnombudsmannen Elina Pekkarinen

13.40 – Centrala resultat och kommentarer av sakkunniga

 • Mari Räkköläinen, projektledare, NCU; medlemmar i utvärderingsgruppen
 • Rasmus Aro, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
 • Tomi Kiilakoski, Finska ungdomsforskningssällskapet
 • Jari Salminen, Helsingfors universitet

14.25 – Diskussion I: Hur barns utbildningsmässiga och sociala rättigheter förverkligas i landsbygds- och skärgårdskommunerna – hur ser situationen ut, vad borde göras?

 • Minna Polvinen, undervisnings- och kulturministeriet
 • Nette Rimpioja, Suomen nuorisovaltuustojen liitto ry
 • Katriina Sulonen, Pargas kommun
 • Esa Iivonen, Mannerheims Barnskyddsförbund
 • Kari Lehtola, regionförvaltningsverket i Östra Finland

15.20 – Paus

15.30 – Diskussion II: Effekterna av förändringar i skolnätet på livskraften i landsbygds- och skärgårdskommunerna – vad sker i kommunerna?

 • Irmeli Myllymäki, Kommunförbundet
 • Sari Rannanpää, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
 • Pia Kokko, Lappträsk kommun
 • Antonia Husberg, landsbygdspolitiska rådet

16.25 – Tack och slutord, Sami Tantarimäki, landsbygdspolitiska rådet

Resultaten presenteras på finska, diskussioner kan föras på både svenska och finska.

Anmälning

Anmäl dig till evenemanget senast 29.11.2022 via denna länk.

Tilläggsinformation