Finlands största idéfestival - Landsbygdsparlamentet 2024

År 2024 äger evenemanget rum i Nurmes 26–28.9.2024.

Landsbygdsparlamentet är Finlands största idéfestival, där vi söker lokalorienterade lösningar till utmaningar som berör hela landet. Genom aktuella, inspirerande och inkluderande innehåll vill vi öka dialogen och hämta nya synvinklar till beslutsfattandet.


Det som händer på landsbygden stannar inte på landsbygden.

Finlands största idéfestival samlar beslutsfattare och finansiärer, föreningsaktivister och byautvecklare, företagare, forskare och experter; många slags deltagare, som är förenade av intresset för landsbygden. Alla har en brinnande önskan att göra Finlands framtid hållbar och framgångsrik.

I Landsbygdsparlamentet 2024 vill vi i synnerhet utvidga och fördjupa förståelsen för landsbygdens vardag, företagande och kultur, samt hitta lokala lösningar till stora nationella och globala utmaningar.

Landsbygdsparlamentet kulminerar i utformningen och publiceringen av det nationella landsbygdspolitiska uttalandet.


Mer information: Landsbygdsparlamentet | Landsbygdsparlamentet.