Skärgårdens superdagar i riksdagen

Skärgårdspolitik

Under skärgårdens superdagar den 8–9 november flyttar en bit av skärgården in i riksdagen. Målgruppen för skärgårdens superdagar är riksdagsledamöter, deras assistenter och övrig riksdagspersonal.

Under superdagarna lyfts skärgårdens och vattenområdenas karaktäristiska särdrag samt mångfalden mellan regioner och aktörer fram.

Program

Tisdag 8.11

Skärgårdsskolornas besök i riksdagen

Till riksdagen anländer tisdagen över 250 elever från olika skärgårdsskolor för att bekanta sig med riksdagen och träffa riksdagsledamöter! Till riksdagen anländer elever från Nådendal, Pargas, Sulkava, Gustavs och Karlö.

Onsdag 9.11.

Skärgårdstorget i Lilla parlamentet

På onsdagen blir Lilla parlamentets auditorium skärgårdstorget kl. 10–14! Skärgårdskommuner och olika intressegrupper presenterar sig under ständerna och träffar riksdagesledamöter, deras assistenter och övrig riksdagspersonal. 

På skärgårdstorget presenterar sig:

  • Malax, Puumala, Kimitoön, Enonkoski, Pargas, Sulkava, Gustavs, Karlö och Hirvensalmi
  • Sveaborg, Kvarkens skärgård, Skärgårdshavets biosfärområde, Norra Karelens biosfärområde, Päijännens biosfärområde och den nordiska klinkbåtstraditionen
  • Finlands Fiskodlarförbund rf, Finlands yrkesfiskarförbund FYFF rf och Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
  • Mäkelän lammastila, Kala-Puula Oy, ArtTeatro och Bengtskär
  • Forststyrelsen, Håll Skärgården Ren rf, FÖSS ry och Åbo Akademis Skärgårdsinstitutet

Skärgårdsseminariet 2022

Onsdagen fortsätter på det nationella skärgårdsseminariet 2022. Till skärgårdsseminariet har bjudits in skärgårdsaktörer runt om i landet.

Skärgårdsseminariets program:

16.00 Öppningsanförande, riksdagens talman Matti Vanhanen

16.15 Välkomstord, skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist

16.20 Keynote-anförande om skärgårdens framtid, HackerOne -företagets verkställande direktör Mårten Mickos

16.40 Offentliggörande av utredningen "Hurdan är Finlands skärgård"

17.20 Offentliggörande av skärgårdsdelegationens valteman

18.00 Slutord, skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist

18.30 Middag

20.00 Skärgårdsseminariet avslutas

Skärgårdens superdagar i riksdagen ordnas av skärgårdsdelegationen.

Tilläggsinformationen