Näkymiä maaseudun horisontissa

Landsbygdspolitik

Suomessa toteutetaan parhaillaan neljää maaseutualueiden kehittymiseen ja kehittämiseen liittyvää EU:n rahoittamaa Horizon2020-ohjelman tutkimushanketta. Etäseminaarissa esitellään Desira, PoliRural, Ruralization ja Sherpa -hankkeiden sisältöä ja tähän mennessä saatuja tuloksia.

Tutkimushankkeissa tarkastellaan muun muassa politiikkatoimien vaikuttavuutta, digitalisaation mahdollisuuksia ja haasteita sekä vaikutuksia yhteiskuntaan. Tärkeässä roolissa on tulevaisuuteen suuntautuminen ja vaihtoehtojen esille nostaminen. Kunkin esityksen jälkeen on aikaa kysymyksille ja kommenteille. 

Seminaari järjestetään Teams-yhteydellä. Saadaksesi linkin, ilmoittaudu mukaan 25.4. mennessä http://ty.fi/horisontti

Ohjelma

12.50  Linjat aukeaa

13.00

Tervetuloa!, Päivi Töyli, Maaseutupolitiikan neuvoston Osaaminen ja työllisyys -verkosto

PoliRural – Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People, Milla Anttila, Hämeen ammattikorkeakoulu

Desira – Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas, Jouni Kaipainen, Jyväskylän yliopisto

14.25 Tauko

14.35

Ruralization – The Opening of Rural Areas to Renew Generations, Jobs and Farms, Tuomas Kuhmonen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Sherpa – Shaping the Ethical Dimension of Smart Information Systems, Mats Stjernberg, Nordregio

Tapaa tutkijoita – mahdollisuus vaihtaa ajatuksia tutkijoiden kanssa

16.15 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuuden järjestää Maaseutupolitiikan neuvoston Osaaminen ja työllisyys -verkosto.

Lisätietoja

 • Töyli, Päivi

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Brahea center vid Åbo universitet

  E-postadress: fornamn.efternamn@utu.fi
  Telefonnummer: +358 (0)40 189 1929

  Landsbygdsutveckling, landsbygds- och matföretag, närmat

 • Rutanen, Juha

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet

  Telefonnummer: +358 (0)40 573 7568

  Naturföretag, Green Care, naturresurser och branschen för naturprodukter.