Landsbygdspolitiken och framtiden formuleras - kom med!

Landsbygdspolitik

Kom med och formulera kommande nationella landsbygdspolitiken! Vi bjuder in dig att delta i skrivandet av det nationella landsbygdspolitiska helhetsprogrammet för åren 2021-2027.

Helhetsprogrammet fungerar som verksamhetsprogram för det av statsrådet tillsatta Landsbygdspolitiska rådet (MANE). Helhetsprogrammet påverkat på ett konkret plan det som görs inom nationella landsbygdspolitiken de kommande åren. Ett nyt råd kommer att utses under början av nästa år. 

Kom med och delta i webinariet 20.10. kl. 13-14:30. Webinariet är öppet för alla. I programmet presenteras de planerade huvudteman som förekommer i helhetsprogrammet samt målsättningar och förslag till åtgärder. Vi bjuder in dig att diskutera förslagen och att tillsamman med oss utveckla den kommande landsbygdspolitiken.

Det huvudsakliga arbetsspråket är finska. En svenskspråkig arbetsgrupp kommer att bearbeta utkastet på svenska. Materialen kommer att finnas tillhanda på svenska.

Anmäl dig senast fredagen den 16 oktober genom nätformuläret (surveypal.com).

Ett mer ingående program samt Zoom-länk kommer att skickas till alla anmälda den 19.10.

Mer information