Kestävä kehitys ja maaseudun ympäristö -etätyöpaja

CORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMIEN KOKOONTUMISRAJOITUSSUOSITUSTEN TAKIA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖPAJAT 19.3. JA 25.3.2020 JÄRJESTETÄÄN ETÄTYÖPAJOINA.

Maaseutupolitiikan kokonaisohjelman seuraavan kauden (2021-2027) valmistelu on käynnissä. Maaseutupolitiikan Maaseudun INFRA -verkosto ja Harvaan asutun maaseudun (HAMA) -verkosto järjestävät yhteistyössä etätyöpajat kestävän kehityksen teemoilla ympäristö ja energia.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 

Tervetuloa osallistumaan ja pohtimaan maaseudun kestävän kehityksen näkymiä tulevaisuudessa sekä vaikuttamaan Suomen maaseutualueiden kehitykseen! Työpajan antia hyödynnetään maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmistelussa.

Toteutamme kaksi etätyöpajaa, jossa teemoja ympäristö ja energia tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmista vahvalla maaseutuajatuksella:

  • Ympäristö etätyöpaja 19.3.2020.
  • Energia etätyöpaja 25.3.2020.

Lisätietoa ja ohjeita osallistumiselle

Lisätietoa