Järkevä maaseutu -työpaja: Miten tieto tukee järjestön toimintaa ja edistää hyvinvointia?

Landsbygdspolitik

Sen lisäksi, että järjestöt tarvitsevat ja hyödyntävät muiden tuottamaa tietoa, järjestöillä on valtavasti dataa ja osaamisperusteista tietoa omalta toiminta-alueeltaan. Herkkäkorvaiset järjestöt voivat toimia myös ennakoivassa roolissa.

Tässä Järjestökenttä tietotalousosaamisen välittäjänä maaseudulla (JÄRKEVÄ) -hankkeen verkkotyöpajassa pohditaan järjestötoimijoiden kanssa yhdessä kokemuksia ja mahdollisuuksia, joita sisältyy tiedon kokoamiseen ja sen hyödyntämiseen järjestön omassa toiminnassa sekä tiedon saattamisessa yhteisesti hyödynnettäväksi.

Haemme vastauksia ja näkökulmia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaista tietoa järjestön omasta toiminnasta kertyy?
  • Miten tätä tietoa hyödynnetään?
  • Mitä iloa meidän tiedosta voisi olla muille? Miten tietoa jaetaan?
  • Miten ihmiset löytävät järjestömme pariin? Miten tietoa järjestön toiminnasta saadaan levitettyä? Mitä yhteistyö voi tähän tuoda?
  • Millainen on järjestötiedon matka päätöksenteon pöytiin? Miten kokemustieto voi auttaa ennakoinnissa?

Mukaan toivomme uteliasta mieltä, ennakkotietoa data-aiheesta ei tarvita. Mukaan ovat tervetulleita niin pienten kuin suurten järjestöjen toimijat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Erityisesti toivomme mukaan toimijoita maaseudun järjestöistä.

Ilmoittaudu työpajaan 4.5.2022 mennessä (tieke.fi). 

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa Järjestökenttä tietotalousosaamisen välittäjänä maaseudulla (JÄRKEVÄ) -hankkeen maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja kehittämishankevaroista.

Lisätiedot