Hyvä elämä maaseudulla -kiertue Keski-Suomessa

Landsbygdspolitik, Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue saapuu Keski-Suomeen 10.2.

Kutsuvierastilaisuus

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue pysähtyy Pohjois-Savossa 2. helmikuuta.

Ohjelma

09:30-10:00 Kahvia, teetä, purtavaa ja tutustumista

10:00-10:20 Avaus

  • Antonia Husberg, pääsihteeri, maaseutupolitiikan neuvosto

10:20-11:10 Yhteinen viritys

11:10-11:30 Keskustelua ja johdattelu keskustelupöytiin

11:30-12:30 Lounas

12:30-14:15 Dialogipöydät

  • Alueidenkäyttö
  • Kokonaisturvallisuus, alustajana Jari Lepistö, pelastusylitarkastaja, sisäministeriö
  • Koulutus ja sivistys, alustajana Mari Räkköläinen, arviointineuvos, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

14:15-14:30 Kahvitauko

14:30-14:50 Paluu hetkeksi ryhmiin

14:50-16:00 Dialogipöytien yhteinen purku ja jatkostepit

16:00-16:30 Juttelujatkot, vapaaehtoinen hetki jatkaa jutustelua

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla –kiertueella toiminnallistetaan Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa 2021-2027 sekä Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen -julkilausumaa, jotka kytkeytyvät hyvän elämän edellytysten varmistamiseen, vahvistamiseen ja kehittämiseen maaseudulla. 

Kiertueen tavoitteena on lisätä maaseutupoliittisen keskustelun moniäänisyyttä, ymmärrystä arjesta ja elämästä eri alueilla. Kiertueella haetaan kokonaisohjelman ja julkilausuman tavoitteille laajempaa eri tahojen ja toimijoiden sitoutumista sekä konkreettisia tekoja. Samalla pyritään tunnistamaan alueellisia painotuksia sekä sitä maaseutupoliittista työtä, jota tehdään paikallisesti ja alueellisesti eri puolilla Suomea.

Kuhunkin maakuntaan nostetaan keskusteltavaksi kolme ominta tai keskeisimmiksi koettua teemaa, joihin syvennytään moniäänisen kutsuvierasjoukon kanssa, hyvän johdattelun ja keskusteluopastuksen saattelemana. Kiertue järjestetään aikavälillä 09/2022-12/2023, ja se saapuu jokaiseen maakuntaan.

Kiertue luo siltaa edellisen ja seuraavan Maaseutuparlamentin välille. Kiertueella jatketaan vuoden 2021 aikana käytyjä ja Kurikan Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaan huipentuneita Ideafestivaali –keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla. Maakunnissa käytävät keskustelut huipentuvat seuraavaan Maaseutuparlamenttiin Nurmeksessa vuonna 2024. ​​

Lisätiedot kiertueesta kiertuesivulta.