Hyvä elämä maaseudulla -kiertue Etelä-Karjalassa

Landsbygdspolitik, Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue saapuu Etelä-Karjalaan 1.6.

Kutsuvierastilaisuus

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue pysähtyy 1. kesäkuuta Etelä-Savossa.

Ohjelma

09:30-10:00 Kahvia, teetä, purtavaa ja tutustumista

10:00-10:20 Avaus

  • Antonia Husberg, pääsihteeri, maaseutupolitiikan neuvosto MANE

10:20-11:10 Yhteinen viritys

11:10-11:30 Keskustelua ja johdattelu keskustelupöytiin

11:30-12:30 Lounas

12:30-14:15 Dialogipöydät, fasilitaattorina Maahenki Oy

  • Saavutettavuus: kytkentä autottomuuteen (hyvä elämä maaseudulla autottomana), liikenneyhteyksiin, tietoliikenne- ja puhelinyhteyksiin, maaseutuvaikutusten arviointiin, palveluihin. Alustajana Heli Siirilä, erityisasiantuntija, TUUMA-verkosto
  • Maaseudun yritysrakenteen turvaaminen ja monipuolistaminen: kytkentä esim. perheisiin (miten edistetään perheen molempien osapuolien työllistymistä), työpaikkojen varmuus, omistajanvaihdokset, kestävyyden rakentaminen ja monipuolistaminen. Alustajana Juha Tall, asiantuntija, tki, SeAMK
  • Resilienssikyky/muutosjoustavuus: Kytkentä mm. rajaseutuun, yleiseen resilienssikyvyn ylläpitämiseen, kehittämiseen ja elämänhallintataitoihin, ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön jne.

14:15-14:30 Kahvitauko

14:30-14:50 Paluu hetkeksi ryhmiin

14:50-16:00 Dialogipöytien yhteinen purku ja jatkostepit 

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla –kiertueella toiminnallistetaan Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa 2021-2027 (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki) sekä Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen -julkilausumaa, jotka kytkeytyvät hyvän elämän edellytysten varmistamiseen, vahvistamiseen ja kehittämiseen maaseudulla. Kiertueella kuhunkin maakuntaan nostetaan keskusteltavaksi kolme ominta tai keskeisimmiksi koettua teemaa, joihin syvennytään Erätauko-keskustelun menetelmin moniäänisen kutsuvierasjoukon kanssa, hyvän johdattelun ja keskusteluopastuksen saattelemana. Kiertue järjestetään aikavälillä 09/2022-12/2023, ja se saapuu jokaiseen maakuntaan.

Kiertue luo siltaa edellisen ja seuraavan Maaseutuparlamentin välille. Kiertueella jatketaan vuoden 2021 aikana käytyjä ja Kurikan Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaan huipentuneita Ideafestivaali –keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla. Maakunnissa käytävät keskustelut huipentuvat seuraavaan Maaseutuparlamenttiin Nurmeksessa vuonna 2024. ​​

Lue lisää kiertueesta kiertueen sivulta.