Hur skapar vi en livskraftig landsbygd och skärgård genom en stark hembygdskänsla och ett hållbarhetsbränd?

Puussa kipeilevät lapset.

Landsbygdspolitiska nätverken KEHÅ och SALT ordnar gemensam seminarie-workshop om landsbygdens och skärgårdens hembygdskänsla och hållbarhetsbränd.

När? Tisdag 28 mars kl. 10-12

Var? G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Hållbarhetshoppet och en stark hembygdskänsla kan bidra till en positiv utveckling i de lokala samhällena.

Kom med, inspireras och diskutera!

Landsbygdspolitiska nätverksprojektet KEHÅ etablerar Hållbarhetsveckan som en nationell evenemangsvecka för att främja landsbygdens hållbarhetsaktörer. I längden ser man att Hållbarhetsveckan kan skapa ett starkt och balanserat hållbarhetsbränd för landsbygden. 

Skärgårds- och landsbygdspolitikens gemensamma nätverk SALT jobbar för barn och ungdomars positiv hembygdskänsla genom att utveckla landsbygds- och skärgårdsfostran med samarbetskommuner. En stark hembygdsidentitet ökar ungas framtida möjligheter att bo på landsbygden och i skärgården samt bidra till att skapa livskraftiga lokalsamhällen.

Programmet publiceras senare.

Tilläggsinformation

  • Backlund, Nora

    Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

    E-postadress: nora.backlund@slf.fi
    Telefonnummer: 044 079 7079