Hållbarhetsveckan förverkligas på olika håll i Finland hösten 2022 - infotillfälle

Landsbygdspolitik

Hållbarhetveckan främjar hållbarhetslösningar på landsbygden. Evenemangsveckor ordnas på olika håll i landet.

Nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare tar landsbygdspolitiken till en praktisk nivå. Syftet med nätverksprojektet är att lyfta fram landsbygdens möjligheter och innovationer på ett hållbart sätt att leva genom att sprida Hållbarhetsveckan - verksamhetsmodellen nationellt.

Nätverksprojektet fungerar som ett verktyg för att lyfta fram landsbygdspionjärer och syftar också till att inspirera aktörer inom olika områden, arbetsgrupper och i synnerhet ungdomar att vidta praktiska åtgärder för en mer hållbar framtid. Den årliga evenemangsveckan för hållbar utveckling som fått sin början i Österbotten har involverat aktörer från olika branscher och sektorer.

Sex regionala byföreningar är med och koordinerar Hållbarhetsveckan,  som en metod för att lyfta fram åtgärder och god praxis som vidtas på landsbygden och för att stärka landsbygdsaktörernas roll i en hållbar omställning.

Hållbarhetsveckor ordnas i år förutom i Österbotten också i Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen, Birkaland, Satakunta och Kajanaland. 

Infotillfället gav information om evenemangsveckorna som etableras och om möjligheter till deltagande. Målgruppen organisationer och kommuner, mediarepresentanter. Se inspelningen av tillfället nedan.

Program

Kl 10.00 Välkommen

Kl 10.10 Hållbarhetsveckan 

 •  Nora Backlund, Specialsakkunnig, landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan - landsbygden som vägvisare.

  Kl 10.30 Synlighet för hållbara lösningar,  och informationsspridning via Hållbarhetsveckan 

  • Erfarenheter från deltagande aktörer

  Kl 10.40 Deltagande regioner 2022 

  • Regionala byaföreningar

  Kl 10.50 Frågor

  Bekanta dig med material från tillställningen (pdf).

  Evenemanget arrangeras av landsbygdspolitiska nätverksprojektet Hållbarhetsveckan - landsbygden som vägvisare. Nätverksprojektet förverkligas av SLF, Svenska lantbrukssällskapens förbund, Finlands Byar och Åbo Akademi.

   Tilläggsuppgifter:

   • Backlund, Nora

    Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

    E-postadress: nora.backlund@slf.fi
    Telefonnummer: 044 079 7079