Hyvä elämä Etelä-Karjalassa

Hyvä elämä maaseudulla -tilaisuus järjestettiin Hotelli-ravintola Kägösessä 1.6.2023.

Etelä-Karjalassa keskusteltiin maakunnassa tärkeäksi koetuista teemoista, saavutettavuudesta, maaseudun yritysrakenteen turvaamisesta ja monipuolistamisesta sekä resilienssikyvystä. Keskustelemassa oli mm. maakunnan, kuntien, kylien, oppi- ja tutkimuslaitosten, yritysten, ELY-keskuksen, seurakunnan ja yhdistysten edustajia. 

Keskustelun pohjalta hyvän elämän edellytyksenä Etelä-Karjalassa on, että:

  • perusasiat (fyysinen ja digitaalinen infra) ovat kunnossa ja uusia palveluratkaisuja tehdään yhteistyössä aluetta käyttävien erilaisiin tarpeisiin
  • yrittäjyyden turvaamisessa ja kehittämisessä ollaan avoimia toimintatapojen uudistamiselle ja vahvistetaan keskustelun ja kuuntelemisen kulttuuria. Osaamistarpeiden muuttumiseen vastataan.
  • tavataan, keskustellaan, kohdataan, tuetaan toisiamme, luodaan parempaa yhteisöä nuorille, perheille ja meille kaikille.

Keskustelujen tärkeimmistä viesteistä koottiin huoneentaulu.

Yhteenveto keskusteluista

Saavutettavuus

Millaista on hyvä elämä maaseudulla autottomana (omaehtoisesti tai pakon sanelemana)? Miten liikenne-, tietoliikenne- ja puhelinyhteydet ja palveluiden saavutettavuus näkyvät kokonaisuudessa? Mihin maaseutuvaikutusten arviointia olisi jo tarvittu tai olisi hyvä hyödyntää vaikka heti?

Oivallus: "Palvelut ovat saavutettavia, kun fyysinen ja digitaalinen infra ovat kunnossa. Uusia palveluratkaisuja tehdään yhteistyössä aluetta käyttävien erilaisiin tarpeisiin."