Politik, prat och parlament

Samtidigt som firandet av Finlands hundraåriga självständighet pågår, är planeringen av årets landsbygdspolitiska tillställning, Landsbygdsparlamentet 2017, i full gång. Tillställningen går av stapeln under det första veckoslutet i september. Redan i detta skede kan jag lova er ett evenemang ni bör delta i, speciellt om ni vill vara med och bygga en livskraftig landsbygd. Landsbygdsparlamentet omfattar tre dagar fullspäckade med program: utfärder, workshops och inspirerande diskussioner om såväl uppfattningar, debattklimat, innovationer, servicelösningar och landsbygdens möjligheter. För att inte glömma landsbygdspolitiken.

Landsbygden på den nationella politiska agendan

Målet för landsbygdspolitiken är en välmående landsbygd som utnyttjar sina egna resurser och som utgör en oskiljaktig del av den nationella framgången och av samhället. Samma konstruktiva tanke finns inbyggt också i Landsbygdsparlamentets tema: Omöjligheter blir möjligheter.

På parlamentet godkänns en gemensam viljeyttring för den finska landsbygden och dess framtid i form av en manifestation för landsbygden. Dess innehåll kommer att föras vidare till dels den nationella politiska debatten dels den europeiska landsbygdspolitiska debatten. Landsbygdsparlamentet 2017 kommer att påverka ännu efter att själva evenemanget är över.

Under Landsbygdsparlamentets tredje dag, söndagen den 3.9., kommer bordet att vara dukat för landsbygdspolitisk debatt. Pauli Aalto-Setäläs Landsbygdspolitikens runda bords diskussion fungerar som en uppvärmning för dagen. Teman som behandlas i diskussionen är bl. a. tillgängligheten till utbildning på landsbygden, tillgängligheten till kunnig arbetskraft och förverkligande av flexibla servicelösningar.

Landsbygdspolitiska runda bordet diskussionen bäddar för riksdagspartiernas ordförandepanel, där Janne Antikainen tentar partierna i aktuella landsbygdspolitiska frågor. Temat är Finland- bioekonomins stora nation - landsbygden med som potential eller reserv? Tyngdpunkten ligger i framtiden och målet är att få konkreta svar på vilka frågor partierna för framåt för att säkra och stärka förutsättningarna för en livskraftig landsbygde.

Svenska språket syns och hörs under dagarna

Landsbygdsparlamentet erbjuder också program för svenskspråkiga deltagare. Programmet erbjuder svenskspråkiga workshopar om möjligheter kring mathantverk, Blue Care, Kungsvägen och Omställning. På exkursionen till Jorois kommer det att finnas med en svenskspråkig tolk. Även pop-in café om bland annat lyckad integration och samhälleligt företagande erbjuds deltagarna. "Nyfiken på Svenskfinland" - Partnerskapstorget erbjuder information om de olika landsbygdaktörerna i Svenskfinland och finlandssvenska företagare kommer även att finnas med på Skördemarknaden.

På Landsbygdsparlamentet 2017 träffas aktörer från hela landet - från byar till städer, invånare till beslutsfattare, företagare till föreningar, forksare till utvecklare och finansiärer. Målet är att det under veckoslutet deltar dryga tusen landsbygdsentusiaster i programmet i Leppävirta. Det är viktigt att den finlandssvenska landsbygden, dess aktörer och specifika frågor syns och hörs på Landsbygdsparlamentet. Var också du med och gör historia - delta och lämna ditt fotavtryck i den nationella landsbygdspolitiken.

Vi ses i Leppävirta, den 1-3. september!