Min plats på jorden – nytt material för landsbygds- och skärgårdsfostran!

Min plats på jorden är en läsårskalender med syftet att ge inspiration till att utforska hembygden och närmiljön tillsammans med barn och unga. Kalendern ger idéer för hur hembygdsfostran kan integreras i den grundläggande utbildningen eller i någon typ av annan hembygdsverksamhet. Kalendern har producerats av det landsbygds- och skärgårdspolitiska SALT-nätverket

Kalendern visar exempel på hur man kan utforska och lära sig om bland annat lokal natur, kulturarv, seder och bruk och olika näringsgrenar utifrån de möjligheter som barn och ungas närmiljö har att bjuda på. Med andra ord uppmuntras barn och unga till en socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar livsstil i livsmiljön på sin hemort. Materialet har också fokus på vikten av barn och ungas delaktighet, som är av stor betydelse med tanke på deras välbefinnande och utvecklingen av deras hembygdskänsla. Aktivitetstipsen i kalendern har planerats så att aktuella flaggdagar också kan tas i beaktande. Kalendern är tvåspråkig – genom att vända på den kan man läsa tipsen även på det andra inhemska språket!

Landsbygds- och skärgårdsfostran gör det möjligt att få en mångsidig inblick i och en god förståelse av den egna hembygden förr och i dag. Hembygdskänslan stärks av medvetenheten om de resurser och möjligheter som hembygden har att erbjuda. Landsbygds- och skärgårdsfostran innebär verksamhet där kulturell, social och ekologisk hållbarhet är sammanflätade och stöder varandra. En positiv upplevelse av den egna hemorten skapar en trygg grund för tillväxt samt utgör en tillgång i och har betydelse för val inför vuxenlivet.

Syftet med SALT-nätverket är att främja en positiv hemortsidentitet hos barn och unga och stärka deras förmåga att vara aktiva medborgare i skärgården och på landsbygden. SALT-nätverket har utvecklat pedagogiska verktyg och verksamhetsmodeller, som stöder hembygdsfostran, i samarbete med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i nätverkskommunerna.

Kalendern finns tillgänglig i SALT-projektets materialbank – SALT – materialbank |Åbo Akademi (abo.fi) –, men den kan också avgiftsfritt beställas från oss: tiina.saaresranta@abo.fi.

Kalendern har producerats i samarbete med Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets Unesco-biosfärområde. Mer information om SALT-nätverket:

SALT – för hembygdskänsla och -identitet hos barn och unga i skärgården och på landsbygden | Åbo Akademi (abo.fi)

Text: Tiina Saaresranta

Översättning: Niklas Ollila, Åbo Akademi