Landsbygdens möjligheter och Green Care

Green Care? Ska ett gödselmedel bli en möjlighet för landsbygden? Nej, Green Care innebär att man använder naturen för att skapa välbefinnande, antingen i form av förebyggande eller rehabiliterande verksamhet. Det är först under de senaste åren som man börjat inse det faktiska värdet av de effekter som naturen har på välbefinnandet.

Naturens effekter på välmåendet är välkända

Att röra sig i naturen eller syssla med djur ger många möjligheter att hålla sig i god fysisk form. När man vandrar på en skogsstig utvecklas balansen och för många som lider av ryggproblem ger en promenad på ett ojämnt underlag den motion de behöver. Kroppen får också syre och solljus även på mulna dagar. Syre och solljus är synnerligen viktiga för såväl vår fysiska som för vår psykiska hälsa. Även kvaliteten på sömn blir bättre.

Naturen är också en avkopplande och uppfriskande miljö som ger människor ett tillfälle att i lugn och ro lyssna på och bearbeta sina egna känslor och tankar. En skogspromenad på 20 minuter sänker blodtrycket och fem minuter i skogen är en tillräckligt lång tid för att bli på bättre humör. En brittisk undersökning ger vid handen att de som rör sig mycket ute i naturen har upp till 50 procent färre lindriga mentala problem. Människor är ursprungligen skapade för att leva i naturen. Trots att vi kanske har fjärmats från naturen, kommer vår kropp och vårt sinne ihåg den fortfarande.

Naturen i rehabiliterande arbete

Vi har börjat nyttiggöra naturen allt mer även i det egentliga rehabiliterande arbetet. I många länder använder man natur- och gårdsbruksmiljöer inom bl.a. mentalvårdsarbetet, socialarbetet, missbrukarrehabiliteringen och äldreomsorgen. Verksamheten bygger på naturrelaterade åtgärder och välbefinnandeeffekterna uppstår genom naturens uppfriskande inverkan, möjligheterna till aktiviteter och samhörighet.

I många länder använder man natur- och gårdsbruksmiljöer inom bl.a. mentalvårdsarbetet, socialarbetet, missbrukarrehabiliteringen och äldreomsorgen

Dagverksamheten på en gård gör vardagen för personer med funktionsnedsättningar eller äldre människor med minnessjukdomar meningsfull och ansvarsfull när de kan se resultatet av sitt arbete. Djuren däremot hjälper människor att lära sig och fungera i sociala situationer. Dessutom gör de oss sällskap i våra dagliga sysslor utan att kritisera oss. Nederländerna och Norge kan betraktas som föregångare inom naturunderstödd rehabilitering. I dessa länder är Green Care ett etablerat led i de offentliga vård-, rehabiliterings- och utbildningssystemen och antalet tjänsteproducenter är fler hundra.

Varför inte hos oss?

Varför inte hos oss också? I synnerhet när vårt land är ett av de skogrikaste och landsbygdsdominerade länderna i Europa? Hos oss började man utveckla verksamheten systematiskt först i slutet av 2000-talet. Vårt ibland till och med överglorifierade teknologibaserade tankesätt går tyvärr inte alltid hand i hand med de möjligheter till välbefinnande som naturen bjuder på.

I strävan efter att bli mer effektiv kan boomen att bygga städer tätare tränga undan grönområden och -utrymmen. Närliggande friluftsområden blir också allt färre trots välbefinnandeeffekterna. Om en tät stadsmiljö är så trivsam så varför ökar trängseln på vägarna i synnerhet under sommarhelger när folk kör ut ur staden till sina stugor? Av en eller annan orsak har alla inte en sådan möjlighet till ”flykt”. Och det blir dyrt det, både när man tänker på de mänskliga som ekonomiska aspekterna.

Är det här en möjlighet för landsbygdsområdena? Även om det på sätt och vis handlar om en ”nygammal” sak, är företagandet i detta område dock nytt för oss. Många aktörer har redan tagit element från Green Care som de tillämpar i verksamheten, men att använda elementen på ett målinriktat sätt har bara börjat. Till Green Care-verksamheten hör förebyggande naturkraft som inbegriper t.ex. arbetshälsa och målinriktad rekreations- och friskvårdsverksamhet. Köparen är då ofta en privat aktör. Den egentliga naturunderstödda rehabiliteringen kallas för naturomsorg. Då har klienten en vård- eller rehabiliteringsplan och tjänsten köps eventuellt av en offentlig tjänsteproducent.

Flera olika möjligheter för företagare

För företagare finns det många olika möjligheter. En gård kan t.ex. gå in på andra områden och koncentrera sig mer på arbetshälsoverksamheten i samband med landsbygdsturismen eller på understödda semestrar eller omsorgstjänster. Likaså kan en företagare som ordnar naturutflykter specialisera sig på naturunderstödd terapi, erbjuda naturrelaterade pedagogiska tjänster eller naturutflykter till privatpersoner, dock med beaktande av företagets starka sidor och kompetens.

På samma sätt som inom all tjänsteinriktad affärsverksamhet ska tjänsternas kvalitet möta kundernas behov. För att säkra kvaliteten har man skapat ett Green Care-kvalitetsmärke som berättar för köparen att företagets tjänster uppfyller Green Care-verksamhetens kvalitetskrav. Green Care är en paraplyterm som omfattar många olika verksamhetsformer, -miljöer och målgrupper.

  • Matilainen, Anne

    Projektipäällikkö, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

    Hennes specialområden är mångbruk av skog, naturföretagande, samarbete mellan skogsägare och företagare samt Green Care. Hon arbetar också som regional samordnare i det landsomfattande Green Care-samordningsprojektet i Västra och Inre Finland.

    She specialises in multiple use of forests, entrepreneurship based on the natural environment, cooperation between forest owners and entrepreneurs, and Green Care. She is also the coordinator for Western and Central Finland in the national Green Care coordination project.