Maahanmuuttajatyövoima on legitimoitava paikallisyhteisöissä

Kuluva vuosi on nostanut otsikoihin maaseudun maahanmuuttajat ja etenkin maatalouden kausityövoiman. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat jopa kriittinen resurssi maa- ja puutarhatalouden monissa tehtävissä. Kyse on kuitenkin kausityövoimaa laajemmasta ilmiöstä, sillä monipuolisen yritystoiminnan kannalta on välttämätöntä, että työikäisen väestön vähenemiseen kyetään vastaamaan.