Kuntapäättäjästä Leader-toimijaksi

Arkiv, Partnerskap

Syksyllä 2011 minulle soitettiin ja pyydettiin mukaan Leader-toimintaan Kalakukon hallituksen jäseneksi. Vuoden lopussa minut oli valittu Kalakukon hallitukseen julkisen tahon edustajaksi Nilsiästä, olihan minulla vielä valtuustokautta vuosi jäljellä.

Ensimmäiset Kalakukon hallituksen kokoukset olivat uuden toimintatavan omaksumista ja uusien asioiden oppimista. Kyllä minä tiesin, mikä Leader on, mutta Leader-periaate ei ollut minulla tiedossa: ”Alhaalta ylöspäin, ihmislähtöisesti, paikallisti toimien”. Tämä toimintatapa tuntui järkevältä tavalta toimia siinä kehyksessä, jossa Leader toimii.

Mieltymykseni Leader-toimintaa kohtaan kasvoi siinä määrin, että ilmoitin Kalakukon syyskokoukselle kiinnostukseni toimintaryhmän hallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Hallituksen puheenjohtajuuden alkaessa kaikki muut luottamustoimeni loppuivat, eli toimin maaseudun asukkaana Kalakukon hallituksessa.

Tärkeintä ovat paikalliset ihmiset, innostus ja ilo

Hallitustyöskentely on ollut hyvin mielenkiintoista monessa suhteessa.

Toiminta-alueellamme asuu noin 58 000 maaseudun asukasta, sisältäen Kuopion maaseutualueet ja lähikunnat. Mitään puoluepolitikointia en ole havainnut, ja tämä on hyvä asia. Olen päässyt osallistumaan hyvin monenlaisiin tilaisuuksiin, paikallisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin.

Tärkeimpiä ja mieleen jääviä ovat kuitenkin ne paikalliset ihmiset, jotka tulevat hankeideoineen esittämään omaa asiaansa. Puheenjohtajana osallistun usein hakijakohtaiseen hankepalaveriin ja nämä ihmisten tapaamiset antavat hyvän kuvan eri alueista ja niiden tarpeista, siinä pääsee tutustumaan kansalaistoiminnan ytimeen.

Tämä innostus ja ilo ovat antaneet meille varmuuden, että teemme tärkeää työtä yhteiseksi hyväksi. Kalakukossa jalkaudutaan herkästi kentälle ja olen ollut useasti mukana katsomassa hankkeiden etenemistä tai valmiita kohteita. On ollut hienoa saada positiivista palautetta. Ihmiset ovat olleet erityisen kiitollisia, että me olemme vaivautuneet paikalle katsomaan ja kuulemaan heille tärkeitä asioita.

Leader – osa julkishallintoa, mutta lähellä ruohonjuuritasoa

Mielestäni juuri tässä on se toiminnan ydin, ollaan osa julkishallintoa mutta toimitaan hyvin lähellä ruohonjuuritasoa. Tärkeää on, että meidät koetaan yhteistyökumppaneina. Kalakukossa kumppanuuden rakentaminen on nähty ensiarvoisen tärkeäksi joka suuntaan, mielestäni olemme onnistuneet tässä.

Oma kokemukseni kansalaisena ja hallinnon rattaissa mukana olleena on laajentanut suhtautumista moneen asiaan, maailma ei ole vain mustaa tai valkoista.

Raha ei määritä luottamustehtävän mielekkyyttä

Luottamustoimeni saivat alkunsa kylätoiminnasta, ensin hallituksen jäsenenä ja sitten kylätoimikunnan puheenjohtajana, nuorisoseurassa johtokunnassa ja sihteerinä. Tämä edellä mainittu toiminta oli todellista lähidemokratiaa, sitä tehtiin yhdessä ja täällä omalla kylällä.

Muutaman mutkan kautta tulin 1997 valituksi Nilsiässä kunnanvaltuustoon. Kaikkiaan valtuustokausia kertyi neljä, eli yhteensä 16 vuotta. Valtuustotehtävien lisäksi toimin 12 vuotta sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja kaksivuotta maaseutulautakunnan puheenjohtajana. Lisäksi edellä mainitut toimet toivat mukanaan koko liudan muita tehtäviä.

Kunnallispolitiikassa sana politiikka toteutuu sanan varsinaisessa merkityksessä ja puoluepolitiikka sanelee usein marssijärjestyksen. Joidenkin asioiden eteenpäin meno on työlästä ja kuluttavaa. Kuitenkin iso osa asioista menee ihan mukavasti päätöksentekoon ja toteutukseen.

Aloittaessani neljättä kautta valtuutettuna olin päättänyt jättäytyä sivuun kunnallispolitiikasta. Tuntui vain, ettei minulla ollut enää mitään annettavaa eikä saatavaa.

Työ tuntuu mielekkäältä

Omalta kohdaltani voin sanoa, että kuntapäättäjänä olin päättämässä paljon suuremmista rahasummista kuin tällä hetkellä Leader-toimintaryhmän puheenjohtajana. Kuitenkin koen tekeväni tärkeää ja merkityksellistä työtä Leaderissa ja se tuntuu enemmän palkitsevalta.

Joskus vähemmän on enemmän. Yhteiskunta on kuin palapeli, jokainen pala, suuret ja pienet, täytyy asettaa paikoilleen, näin syntyy ehjä kokonaisuus.

Kirjoittanut Jorma Holopainen

Kirjoittaja on maidontuottaja Pohjois-Savosta ja kehittämisyhdistys Kalakukko ry;n hallituksen puheenjohtaja.