Kunnan ja yritystensä kumppanuus perustuu luottamukseen

Arkiv, Partnerskap

Kunta on yritystensä summa! Työpaikkoja syntyy lähes ainoastaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Siksipä kunta ja kunnan alueen yrittäjien on nähtävä tulevaisuus samanlaisena ja heillä tulee olla sama visio alueensa kehittämisestä. Tämä vaatii aktiivista yhteistyötä, jatkuvaa vuoropuhelua ja toisista välittämistä, yhdellä sanalla kumppanuutta.

Mutta miten se käytännössä toteutetaan, kun kunnanjohtajalla on aika kortilla?

Kunnallisjohdon seminaarissa Porissa julkaistiin elinkeinopoliittisen mittariston tuloksia. Yrittäjät antavat arvosanan sen mielikuvan pohjalta, joka heillä on oman kuntansa elinkeinoasiamiehestä tai vastaavasta henkilöstä, jonka he ovat tavanneet tai pahimmillaan josta he eivät ole koskaan kuulletkaan.

Yrittäminen on toimeenpanoa

Yrittäjä tarvitsee aika ajoin apua erilaisissa julkishallintoon liittyvissä asioissa, milloin toimintaan liittyvissä luvissa, toimitiloissa, rahoituksessa tms.

Tällöin on tärkeää, että homma hoituu nopeasti ja tehokkaasti, sillä yrittäjyys on toimeenpanoa ja menestyvä yrittäjyys asioiden nopeaa hoitamista ja ongelmien pikaista ratkaisemista. Homman pitää lähteä hoitumaan yhdellä puhelulla tai sähköpostilla, muussa tapauksessa aika voi hoitaa sen pois käsistä.

Pohjois-Savossa osataan

Elinkeinopoliittisen mittariston perusteella maakunnista tyytyväisimmät yrittäjä löytyvät Pohjois-Savosta, kunnista paras oli tuon tutkimuksen mukaan Keitele.

Hyvin olivat sijoittuneet myös pohjoissavolaiset Pielavesi, Suonenjoki ja Rautalampi.

Noita neljää mainittua kuntaa yhdistää se, että he ovat ratkaisseet elinkeinopalvelunsa Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:lle ulkoistetuilla palveluilla.

SavoGrow on valinnut toimintatavakseen aktiivisuuden ja sen, että elinkeinoasiamiehet eivät ”aggressiivisesti odota” (lainaus Pasi Rautiolta) yrittäjien yhteydenottoja, vaan lähtevät ulos kunnanvirastolta ja tapaavat alueensa yrittäjiä säännöllisesti. He myös ovat läsnä oman kuntansa yrittäjäyhdistysten kokouksissa ja muissa tapaamisissa, siis näkyvästi mukana yrittäjän arjessa ja joskus juhlassakin. Kun yrittäjälle tulee akuutti avun tarve, hänellä on numero muistissa ja matalan kynnyksen paikka kysyä apua.

Kumppanuus edellyttää kohtaamista ja luottamusta

Maassamme puhutaan paljon yhden luukun periaatteesta ja rakennetaan erilaisia sähköisiä portaaleja sen toteuttamiseksi. Portaalit ovat tärkeitä, mutta ennen kuin niihin osataan etsiytyä, on synnyttävä luottamuksen ilmapiiri siitä, että julkishallinto on aidosti ja rehellisesti yrittäjän puolella ja apuna, kun tarve tulee.

Mutta ennen kuin omien, joskus arkojenkin asioiden käsittely onnistuu, on toinen osapuoli tunnettava ja hänen tahtoonsa auttaa on uskottava. On siis synnyttävä luottamuksellinen ilmapiiri. Sen jälkeen mikä tahansa asia on helppo hoitaa, eikä yrittäjän tarvitse tietää mikä julkishallinnon palvelu on minkäkin organisaation hoidossa. Hän vain ottaa yhteyttä omaan elinkeinoasiamieheensä, kyllä se sitten siitä…!

Kumppanuus ei siis synny julistamalla, vaan se vaatii huolenpitoa ja on ensisijaisesti luottamusta.

Kirjoittanut Arto Nykänen

Kirjoittaja työskentelee toimitusjohtajana Savon Yrittäjät ry:ssä.

Tule jatkamaan keskustelua kuntien ja yrittäjien kumppanuudesta Kuntatalolle Helsinkiin! Keskustelua johdattelemassa ovat tuolloin Arto Nykäsen lisäksi Hanna Munter Varsinais-Suomen Yrittäjistä ja Minna Sillanpää Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä.