Kuljetusasioissa ei kaikki muutu jatkossakaan

Infrastruktur

Tie- ja liikkumisasiat ovat olleet otsikoissa alkuvuoden aikana. Vaikka julkinen debatti on lytännyt osan uudistusyrityksistä, on silti muistettava muutamia faktoja: liikkumisen ja kuljetuksien on sujuttava joka päivä tänään ja tulevaisuudessa.

Tie- ja liikkumisasiat ovat olleet otsikoissa alkuvuoden ikana. Vaikka julkinen debatti on lytännyt osan uudistusyrityksistä, on silti muistettava muutamia faktoja: liikkumisen ja kuljetuksien on sujuttava joka päivä tänään ja tulevaisuudessa. Ne voidaan tarjota tehokkaasti tai tehottomasti, oli alue millainen tahansa. Työ on eri sektoreiden, julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteispeliä.

Monenlaisia kuljetuksia

Julkiset kuljetukset ovat iso vyyhti, kuten kuvasta hyvin ilmenee. Vyyhti on muotoutunut vuosikymmenten saatossa. Siksi ei ole ihme, että kuljetuksia on helpointa miettiä lähes yksi ”laatikko” kerrallaan. Laatikoiden yhdistelyssä kuitenkin piilee suuret mahdollisuudet taloudellisiin ja ajankäytöllisiin säästöihin.

Kaikki ei muutu aluehallintouudistuksen myötä

Suurin osa kuvan laatikoista on jokaisen kunnan arkea eli kunnissa hikoillaan samojen ongelmien parissa. Koulukuljetukset ovat selkeä esimerkki siitä, kuinka palvelut pitää tarjota sujuvasti joka koulupäivä, kustannuksien kanssa on taituroitava jatkuvasti, uutta olisi pystyttävä miettimään ja tulemaan ulos omasta ”sektorisiilosta”.

Uusien liikkumisen ja kuljetusten ratkaisujen etsimistä jarruttaa muuallakin yhteiskunnassa nähtävissä oleva ongelma: On niin herkullisen helppoa sukeltaa syvemmälle oman aihepiirin substanssiin vertikaalisesti ja olla miettimättä asiaa horisontaalisesti. Kuitenkin yhteiskunnallinen kehitys vaatisi horisontaalista ajattelua, kuten tässä tapauksessa kunnan kuljetuksien miettimistä kokonaisuutena ja yhteistyössä esim. ELYn kanssa.

Mutta tällä hetkellä aluehallintouudistus vie lähes kaikki suunnitteluresurssit ja luo epäselvyyttä tulevaisuuteen. Kuitenkin moni ydinasia säilyy ennallaan, oli hallinnollinen rakenne mikä tahansa. Esimerkiksi

  • samat henkilöt jatkanevat työskentelyään kuljetusten parissa, vaikka palkanmaksaja vaihtuisikin. Osaaminen ja verkostot eivät välttämättä katoa
  • etäisyydet eivät lyhene
  • kuntalaiset on ”yhtä hankala” saada muuttamaan kulkemistapojaan kuin ennenkin, vähentämään oman auton käyttöä
  • digitaalisuuden hyödyntäminen on järkevää ja tarpeellista missä tahansa hallintorakenteessa

Maaseutu on uskottava näkökulma, joten ääntä kuuluviin

Liikkumisen ja kuljetuksien kehittämistyössä on sellainen mielenkiintoinen ”pöhinä” käynnissä, että niin kaupunki- kuin maaseutumaiset alueet ovat mielenkiintoisia kehittämiskohteita. Esimerkiksi Tampereella marraskuussa 2017 pidettävässä ensimmäisessä kansainvälisessä MaaS-konferenssissa yhtenä aihepiirinä on MaaS maaseudulla. Hyvä Suomi!

Käytännön kehittämistoimenpiteet kuitenkin kohdistuvat jonkin verran enemmän kaupunkeihin tällä hetkellä. Yksi keskeinen syy siihen on se, että niillä on taloudellisia ja henkilöresursseja enemmän käytettävissä kuin pienissä kunnissa. Tilannetta olisi kuitenkin helppo muuttaa maaseudun osalta myönteisempään suuntaan.

Digitalisaatio-teema on nyt kuuma eri hankerahoitushauissa. Se sopii erittäin hyvin liikennealan kehittämiseen, onhan digin hyödyntäminen keskeinen osa tulevia liikkumispalveluita. Pientenkin kuntien kannattaisikin juuri nyt

a) päättää, että meidän kunta on valmis lähtemään mukaan kumppaniksi tutkimus- ja/tai kehittämishankkeisiin tästä aihepiiristä.

b) tuoda tämä valmius julki mahdollisimman monelle! Esimerkiksi omalle ELY:lle, maakuntaliitolle, liikennealan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille, LEADER-ryhmälle tai allekirjoittaneelle. Tällöin voi alkaa niin kotimaisia kuin ulkomaisia hankerahavirtoja ohjautua maaseudun henkilöliikenteen pariin. Taotaan, koska rauta on kuumaa.

Kirjoittaja on 31.3.2017 saakka MANEn maaseudun maankäyttö ja infra -verkoston erityisasiantuntija