Hierarkiasta kumppanuuteen?

Arkiv, Partnerskap

Tammikuisena tiistaina ajelin Joutsan kumppanuuspöydästä kohti työhuonettani Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, Jyväskylässä. Kuuntelin radiosta YlePuhetta ja tajuntaani alkoi herätellä keskustelu ihmisen sisään rakennetusta luonnollisesta hierarkiasta. Hei, tässäkö on se perimmäinen syy miksi kumppanuuden rakentaminen on niin vaikeaa?

Selkärangassamme oleva, ikiaikainen hierarkiasysteemi kokee järistysmäisen ravistelun törmätessään kumppanuusajatteluun - me kaikki olemmekin tasavertaisia? Ihmisyyteen kuuluva tarve luokitella vertikaalisesti on saanut haastajansa kumppanuudessa.

Keskisuomalaisia kumppanuuspöytiä

Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistyksen hankkeissa (Kimppa 2008 – 2013, Kehitytään kimpassa 2014 – 2017) on käytetty kumppanuuden rakentamisen työvälineenä kumppanuuspöytä-mallia.

Hankkeissamme olemme kokoontuneet kumppanuuspöytiin ikäihmisten hyvinvoinnin ja hyvän arjen tukemisen teeman äärelle. Hankekuntamme ovat olleet pieniä ja maaseutumaisia.

Yksinkertaisuudessaan kumppanuuspöytä-malli tarkoittaa samasta asiasta tai teemasta kiinnostuneiden ihmisten kokoontumista säännöllisesti saman pöydän ääreen.

Kumppanuuspöydässä kaikki osallistujat ovat tasavertaisia ja jokaisella on mahdollisuus tuoda yhteiseen keskusteluun omat ideansa, toiveensa, huolensa ja perustelunsa. Saman pöydän ääressä on mahdollistunut myös suora tiedonvälitys ikäihmisiltä kunnan viranhaltijoille ja jopa kuntapäättäjille.

Säännöllisen yhteen kokoontumisen myötä olemme tulleet tutummaksi yksilöinä sekä oppineet tuntemaan eri tahoja systemaattisten toimijaesittelyiden myötä.

Tavoitteena konkreettinen toiminta

Kumppanuuspöytä on avoin kaikille käsiteltävästä teemasta kiinnostuneille, niin eri yhdistyksille ja yhteisöille kuin yksittäisille kuntalaisille. Kumppanuuspöytiemme osallistujista pääosa on ollut ikäihmisiä, aktiivisia ja hyväkuntoisia, joilla on vielä tahtoa ja energiaa olla mukana vaikuttamassa.

Oleellista kumppanuuspöytä-mallissa on, että yhteisestä keskustelusta ja ideoinnista syntyy konkreettista toimintaa.

Me hanketyöntekijät olemme toimineet kumppanuuspöydissä myönteisen, avoimen ja innostavan ilmapiirin luojina, joka mahdollistaa rakentavan, asioita eteenpäin vievän prosessin. Kumppanuuskätilönä (kuten me jotkut kumppanuustyötä tekevät itseämme nimitämme) olen ohjannut tätä kumppanuuden syntymisen prosessia.

Joskus siinä on tarvittu myös harmonian ylläpitämistä, sovittelua ja vanhojen esteiden tieltä raivaamista.

Iloa, innostusta ja kiitollisuutta

Toimintakulttuurin muutos syntyy tarpeesta. Juuri nyt muutosta tarvitaan kumppanuuden suuntaan vähenevien voimavarojen yhdistämiseksi, lähidemokratian vahvistamiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan koossa pitämiseksi.

Kumppanuuden rakentumisen lähtökohdaksi tarvitaan kaikkien osallistujien hyvää tahtoa – tahtoa toimia yhdessä, yhteiseksi hyväksi. Kulttuurin muutos lähtee yksilöiden oivaltamisesta ja oppimisesta - kumppanuus lähtee ihmisestä. Minusta ja sinusta.

Kumppanuus konkretisoituu yhteisessä tekemisessä. Erilaisten tapahtumien järjestäminen on tarjonnut mahdollisuuksia harjoitella kumppanuutta. Onnistumisen kokemukset palkitsevat ja vahvistavat kumppanuutta ja luottamusta. Onnistumisen kokemukset synnyttävät ilon, innostuksen ja kiitollisuuden tunteita - ne ovat parasta mahdollista liimaa kumppanuudelle.

Yksi Joutsan kumppanuuspöydän osallistujista totesi joulukuisessa (28.12.2016) Joutsan Seudun haastattelussa näin:

”Mielestäni kumppanuuspöytä on hyvin toimiva tapa käsitellä asioita ja saada niitä eteenpäin.”

Tammikuussa, Joutsan kumppanuuspöydässä, minulle hanketyöntekijänä tuli terve ja hyvä ulkopuolisuuden tunne. Kätilö on nyt tehnyt tehtävänsä ja joutsalaiset pääsevät pian pitämään huolta ja kasvattamaan omaa kumppanuuden ”lastaan.” Hanketyö alkaa olla maalissa!

Kumppanuuspöytä tarjoaa edustuksellisen demokratian rinnalle osallistavan ja keskustelevan lähidemokratian toimintatavan. Sen avulla voimme vaikuttaa ja toimia hyvän arjen puolesta pienen sosiaalipolitiikan mallilla.

Suosittelen lämpimästi!

Kirjoittanut Tuija Seppänen

Kirjoittaja toimii kumppanuuskätilönä Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistyksen Kehitytään kimpassa – hankkeessa. Kirjoittajakumppanina toimi Anne Laimio, yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Lisätietoja

http://www.kssotu.fi/pages/keh...

https://www.facebook.com/Kehit...