Hallitus asetettu ja kesäkin alkanut – kaikki hyvin valtakunnassa

Mansikat kädessä

Uusi hallitus asetettiin 6. kesäkuuta. Maa- ja metsätalousministerinä sekä samalla myös Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) puheenjohtajana jatkaa Jari Leppä. Yhteistyötä on helppo jatkaa puheenjohtajan kanssa, jolle maaseutupolitiikan laaja-alaiset asiat ovat tuttuja entuudestaan. Varapuheenjohtajaksi noussee uusi elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

Hallitusohjelma viestii paikkaperustaisesta politiikasta ja kehittämisestä

Tarkempi analyysi hallitusohjelman maaseutupoliittisista nostoista on työn alla. Moni kirjaus tarkentuu kesän ja syksyn aikana, jolloin paremmin on nähtävissä vaikutukset maaseuduille. Tässä vaiheessa voi kuitenkin todeta, että ohjelmasta löytyy monia esityksiä, jotka toteutuessaan vaikuttavat positiivisesti niin maaseudun asukkaiden kuin yrittäjienkin arkeen. Maaseutupoliittisia painotuksia löytyy muun muassa esityksessä, jossa todetaan, että jokaisella tulee olla mahdollisuus nopeaan laajakaistaan. Myönteistä on, että useassa kohdassa todetaan, että kehittämistyössä tulee ottaa paremmin huomioon eri alueiden tarpeet ja erityispiirteet, mikä on paikkaperustaisen kehittämisen lähtökohta.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän kädenjälki näkyy linjauksessa poliisien enimmäisvasteaijoista sekä viranomaisten läsnäolon lisäämisestä etenkin alueilla joissa on heikoin palvelutaso. Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työ päättyy syyskuussa, ennen sitä haetaan muotoa sille, miten hyväksi koettua työtä jatketaan.

Maaseutupolitiikan neuvosto ja parlamentaarinen työryhmä ovat molemmat peräänkuuluttaneet maaseutuvaikutusten arvioinnin (MVA:n) käyttöön ottoa päätöksenteossa. Nyt hallitusohjelmassa on esitys toteuttaa vaikuttavuusarviointi ja muodostaa toimenpideohjelma kokeiluineen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi myös väestöään menettäville alueille. Mitkä mahdolliset kokeilut ovat, tarkentuu syksyn aikana.

Maaseutuvaikutuksia tulee tunnistaa ilmastopolitiikassa

Kestävän kehityksen ja etenkin ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat maaseuduilla laajasti. Tärkeää on maaseutupolitiikan osalta nostaa keskusteluun alueiden erilaisuuden näkökulman. Esimerkiksi liikenteen päästövähennyksiin tähtäävät toimenpiteet ovat tarpeelliset, mutta maaseutujen tienkäyttäjien ohjaaminen julkisiin liikennepalveluihin ei ole ratkaisu alueilla, joilla palvelut ovat ajettu alas. Maaseutujen liikennettä on tarkasteltava erikseen ja toimenpiteet on oltava erilaiset kuin kaupunkialueilla. On pohdittava kutsuliikenne ja yhdistettyjä liikennepalveluratkaisuja.

MANEn kahden vuoden kestävä kehityksen teematyöskentely alkaa toden teolla syksyn alkaessa, kun kolme teematyöryhmää aloittaa työnsä. Kestävän kehityksen näkökulma on sisällytetty myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtumaan ja seuraavan maaseutupolitiikan kokonaisohjelman valmisteluun, joiden työ on lähtenyt käyntiin.

Kyläkaupat monipalvelukeskuksiksi kokeiluhankkeen haku avataan myös syksyllä. Kokeiluhankkeen vaikutuksia seurataan. Tavoitteena on, että palveluiden saatavuus paranee harvaan asutuilla alueilla. Tästä lisää alkusyksystä.

Balille vai Kolille - päätös on sinun

Tiedossamme on kiireinen syksy, mutta ennen sitä nauttikaamme kesästä, kotimaisesta ruoasta ja kesään kuuluvista monipuolisista elämyksistä! Poliittisilla päätöksillä vaikutetaan siihen, miten ja millä aikataululla ilmastotavoitteisiin päästään, mutta niin vaikuttaa myös kaikkien meidän kulutuspäätökset. Esimerkiksi lomamatkan voi taittaa kestävästi ja ilmastoystävällisesti kotimaassa. Saarihyppelyä voi toteuttaa myös Suomessa ja vaihtoehtona voi kokeilla mökkihyppelyä. Samalla oppii tuntemaan oman maan ainutkertaisia alueita ja paikkoja.

Tee Se Suomessa ja 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjat avaavat kotimaanmatkailun kohteiden tarjontaa. Kampanjasivustoja selailessa ymmärtää hyvin, miksi koko maailma janoaa tunnetta, jota Suomalainen maaseutu on täynnä.

Tee Se Suomessa -kampanja (https://www.maaseutu.fi/teesesuomessa/) nostaa maaseutumatkailukohteita, jotka ovat saaneet EU-maaseuturahaston rahoitusta. Monet kohteet ovat henkeäsalpaavia retkeilypaikkoja, jotka ovat käytettävissä ilman pääsymaksuja: luontokohteita, laavuja, reitistöjä, uimarantoja ja leikkipaikkoja.

100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan (https://100syyta.fi/) keskiössä ovat saaristokohteet. Saarihyppely maailman kauneimmassa saaristossa on varma vaihtoehto ulkomaanmatkalle.

Ehkä näemme Bengtskärissä, Merenkurkussa tai Kolilla tänä kesänä. Näkemisiin syksyllä!