Digitaalisten ratkaisujen edut korostuvat pitkien etäisyyksien maaseudulla

Kyläkauppa

Sosiaalisen median ja digitaalisten alustojen ratkaisut sisältävät paljon hyödyntämätöntä potentiaalia maaseutualueiden kaupan yritysten näkyvyyden ja asiakaskontaktien näkökulmasta. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen vähittäiskaupan kilpailukyvyn kasvattamiseksi on yksi SARURE -hankkeessa tutkittava teema.

Markkinoinnin ja kaupan digitaaliset ympäristöt ovat kiistatta olleet osatekijänä kivijalkakaupan verkoston kuihtumiseen. Kuitenkin kaupan siirtyminen verkkoon ja digitaalisille alustoille luo uusia mahdollisuuksia myyjien ja ostajien kohtaamiselle myös pienten toimijoiden näkökulmasta.
Verkkokauppa vapauttaa kaupankäynnin ajasta ja paikasta – näin myös pienen toimijan erikoistuotteet voivat löytää tiensä kuluttajan ostoskoriin, jolle kauppamatka voisi muutoin olla liian pitkä. Toinen puoli on digitaalisten kanavien tarjoama näkyvyys. Monet pienet kaupat ovat välttämätöntä ostotapahtumaa isompi elämys, jossa parhaimmillaan yhdistyvät kaupan ja matkailun elementit. Mikäli yrityksellä ei Y-tunnusta lukuun ottamatta ole muuta verkkonäkyvyyttä, rajaa se huomattavasti mahdollisuuksia tavoittaa muuta asiakaskuntaa kuin oman toiminta-alueen asukkaat.


Verkkonäkyvyyden välttämättömyys


Kartoitimme SARURE hankkeeseen liittyen Etelä-Karjalan harvaan asuttujen alueiden vähittäiskauppojen suhtautumista ja käyttökokemuksia muun muassa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokauppaan liittyen alkuvuodesta 2019. Saatujen vastausten perusteella näiden käyttöaste ei ollut vastaajien joukossa korkea, eikä niiden merkitystä kaupan toiminnan kannalta nähty merkittävänä.


Sanat digitaalisuus tai sosiaalisen median markkinointi voivat kuulostaa mahtipontisilta ja työläiltä. Käytännössä tämä voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa kunnossa olevia kotisivuja, monipuolisia maksamisen mahdollisuuksia ja aktiivisesti ylläpidettyä sosiaalisen median profiilia. Myös alkutuottajat voivat hyödyntää samoja työkaluja. Tästä hyvänä esimerkkinä on maan laajuisesti toimiva lähiruokarengas REKO, joka hyödyntää Facebookia myyjien ja ostajien kohtaus- ja kaupankäyntipaikkana. Mikäli kaupan alan yritys jättää verkkonäkyvyyden tuomat mahdollisuudet käyttämättä, rajaa se samalla huomattavasti potentiaalista asiakaskuntaa.


SARURE tutkii keinoja vähittäiskaupan kilpailukyvyn kehittämiseksi harvaan asutuilla alueille


SARURE (Save Rural Retail) on 2018 käynnistynyt Interreg Europe ohjelman rahoittama hanke, jossa Etelä-Karjalan liitto toimii osatoteuttajana. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja koota yhteen hankkeessa mukana olevien maiden parhaat maaseudun vähittäiskaupan kilpailukykyä tukevat ja uudistavat toimintamallit ja hyödyntää niitä alueellisesti.

Lisää tietoa hankkeesta on hankkeen kotisivulla.

Eini Arponen
Kirjoittaja työskentelee Etelä-Karjalan liitossa SARURE (Save Rural Retail) -hankkeen koordinaattorina

  • Arponen, Eini

    Projektikoordinaattori, Etelä-Karjalan liitto