Aluetaloudet maaseutututkimuksessa

Aluetaloudet ja erilaisten muutosten aluetaloudelliset vaikutukset herättivät keskustelua Maaseutututkijatapaamisessa.

Maaseuduilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat monin tavoin myös aluetalouksiin. Vaikutusten moninaisuus ja aiheen kiinnostavuus näkyivät elokuisessa Maaseutututkijatapaamisessa Salossa. TUUMA-verkosto toteutti tapaamisessa aluetalouksiin keskittyvän työryhmän, jossa esiintyneet tutkijat lähestyivät aihetta erilaisista näkökulmista. Aihe herätti vilkasta keskustelua.

Työlle ja yrittäjyydelle on uusia mahdollisuuksia

TUUMA-verkosto keskittyy uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksien vahvistamiseen maaseutualueilla osana kestävyyssiirtymää. Mahdollisuudet rakentuvat eri tavoin, kuten työryhmässä tuli esiin.

Uusia työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia voi löytyä olemassa olevaa toimintaa uudistamalla. Esimerkin tästä tarjosi työryhmässä kuultu esitys, joka kuvasi metsästyskauden pidentämisen aluetaloudellista merkitystä Itä-Lapissa. Tulosten perusteella kauden pidentäminen talviajalle voi hyödyttää syrjäisten maaseutualueiden taloutta, vaikkakin vaikutukset voivat olla vähäisiä rahavirtojen vuotaessa osin alueiden ulkopuolelle. Muutos voidaan toteuttaa ekologisesti kestävästi, kun kanalintukantoihin kohdistuva metsästyspaine ei kasva liiallisesti. HUNTOUR-hankkeen esityksessä kannustettiin tutustumaan hankkeessa tuotettuun, aluetalousvaikutusten arviointimenetelmiä kuvaavaan koulutusmateriaaliin

Tietotalous voi tarjota aivan uudenlaisia mahdollisuuksia maaseuduille. Niiden yhä parempi hyödyntäminen edellyttää sekä paikallisen erityisyyden huomioimista että alueen ulkopuolelta tulevaa kehittämistä, kuten etenkin MATTI-hankkeeseen perustuvassa esityksessä todettiin. Menestysresepti voi löytyä esimerkiksi yhdistämällä niin alueen oma kuin sen ulkopuolelta saatava osaamispääoma. 

Kuten edelliset esimerkit osoittavat, aluetaloudellisia vaikutuksia tarkastellaan monipuolisesti. Ajoittain on hyvä katsoa tehtyjä vaikutusarviointeja kokonaisuutena. Tällaistakin työtä toteutetaan TUUMA-verkostossa. Tutkijatapaamisessa kuullusta esityksestä muun muassa selvisi, että lukumääräisesti eniten arviointeja on tehty matkailuun liittyen, mutta myös luonnonvaroja kuten metsiä ja kaivoksia tarkastelevia arviointeja on tehty useampia eri menetelmillä. Katsauksen tarkemmat tulokset ovat myöhemmin saatavilla TUUMA-verkoston sivustolla.

Työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia käsiteltiin muissakin työryhmissä. Kaikkien esitysten tiivistelmät ovat saatavilla Maaseutututkijatapaamisen verkkosivuilta

Aluetaloustutkijat verkostoituvat

TUUMA käynnisti aluetaloustutkijoiden verkoston keväällä 2023. Sen tavoitteena on muun muassa välittää tietoa sekä auttaa tarttumaan teemoihin, joiden tutkimusta on tarpeen lisätä päätöksenteon tueksi. Maaseutututkijatapaamisen aluetalous-työryhmä toimi verkoston toisena kokoontumiskertana.

Aluetaloustutkijoiden verkostoon ovat tervetulleita kaikki tutkijat, jotka tarkastelevat enemmän tai vähemmän, määrällisesti tai laadullisesti, erilaisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Jos haluat liittyä aluetalousverkostoon tai olet muuten kiinnostunut verkoston toiminnasta, ota meihin yhteyttä!

Lisätietoa

Osana maaseutupolitiikan neuvoston MANEn toimintaa toteutettava TUUMA-verkosto kattaa kuusi teemaa, joista yksi keskittyy aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Aluetalous-teeman tavoitteena on tuoda esiin aluetaloudelliset vaikutukset, jotta työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseuduilla voitaisiin hyödyntää yhä paremmin.

Kirjoittajat