Landsbygdspolitiska rådets sekretariat

MANE:s sekretariat är rådets beredande organ. Sekretariatets medlemmar utses av rådet. För tillfället består sekretariatet av 25 medlemmar som representerar MANE:s medlemsorganisationer, de landsbygdspolitiska nätverken och andra aktörer som är viktiga för landsbygden. 

Alla aktörer som är intresserade av landsbygdspolitik och som har en central roll när det gäller att främja landsbygdens utveckling kan anmäla sig till sekretariatet. Sekretariatets kontaktperson är MANE:s generalsekreterare Christell Åström, som också leder sekretariatet. 

När generalsekreteraren är frånvarande leds sekretariatet av någon av de fyra biträdande generalsekreterarna.