Internationellt landsbygdspolitiskt samarbete

Att koppla det finländska landsbygdspolitiska nätverket till olika internationella nätverk skapar mervärde, och det är också en naturlig dimension av utvecklingen av landsbygden. De flesta organisationer som hör till ett landsbygdspolitiskt nätverk bedriver internationell verksamhet även i anslutning till landsbygdspolitik. Den internationella verksamheten hänger i hög grad samman med hur internationaliseringen tillför mervärde i organisationens verksamhet. Det kan handla om mycket konkret verksamhet som anknyter till ett visst ämnesområde eller ett mer omfattande samarbete som tangerar olika landsbygdspolitiska teman.

Ministerierna interagerar med många internationella samarbetsorgan (t.ex. EU, OECD, FN), som strävar efter att påverka landsbygdspolitiken och utvecklingen av landsbygden. Utvecklingen av Europeiska unionens randområden främjas av bl.a. landskapsförbunden och Leader-grupperna, som ser till att landsbygdens särdrag beaktas även i den internationella debatten och utvecklingsfinansieringen. Den finländska Leader-verksamheten har fått erkännande och fungerat som exempel för många olika länder. Leader-verksamhetssättet har exporterats så långt som till Moçambique.