Landsbygdspolitiska rådet - vad gör vi?

Landsbygdspolitik bedrivs för att främja en livskraftig landsbygd samt välfärden och verksamhetsförutsättningarna för alla som bor och arbetar på landsbygden. Landsbygdspolitiken omfattar alla politiksektorer som påverkar landsbygden och dess befolkningsgrupper, näringar och aktörer.

Hur?

Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020 fungerar som handlingsprogram för Landsbygdspolitiska rådet (MANE). Helhetsprogrammet är inget finansieringsprogram, utan syftet är att med hjälp av programmet försöka påverka verksamheten inom olika sektorer så att den bättre beaktar landsbygdens intressen. Helhetsprogrammet fungerar alltså också som ett verktyg för informationsstyrning. 

Mål har satts upp såväl för boendet, undervisningen och utbildningen, kulturen, hälso- och sjukvården, sysselsättningen, företagsamheten och trafiktjänsterna som för planläggningen och utvecklingen av infrastrukturen i landsbygdsområden. 

En förutsättning för att helhetsprogrammet ska kunna genomföras framgångsrikt är att MANE:s medlemsorganisationer och de övriga aktörerna i det omfattande landsbygdspolitiska nätverket engagerar sig och samarbetar kring de åtgärder som ska vidtas. 

 Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller behöver information till stöd för bättre beslut!