Nätverket för medborgarverksamhet och välmående

Nätverket för medborgarverksamhet och välmående (KAHVEE) genomför två temahelheter inom Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020, nämligen Delaktighet och närdemokrati samt Boende och service. Till de centrala temana hör följande:

  • vårdreformen samt hälso- och sjukvårdstjänsterna
  • likvärdighet och strukturell ojämlikhet
  • samhällsaktivitet och en aktiv landsbygd
  • en stärkt representativ och direkt demokrati

Målet är att föra framåt aktuella landsbygdspolitiska utvecklingsinitiativ och politiska initiativ. Till arbetet hör också att snabbt reagera på ovannämnda teman ur landsbygdsregionernas perspektiv. 

I frågor som rör vårdreformen och hälso- och sjukvårdstjänsterna ligger ansvaret hos forskningsinstitutet för Karelen vid Östra Finlands universitet (UEF/KTL), som administrerar nätverket. UEF/KTL ansvarar också för likvärdighetsfrågor och frågor som relaterar till utmaningarna på grund av ojämlikhet.

Byaverksamhet i Finland rf ansvarar i nätverket särskilt för stärkandet av samhällsaktiviteten och förutsättningarna för en aktiv landsbygd. Finlands Kommunförbund ansvarar för utvecklingsuppgifter som anknyter till representativ och direkt demokrati.

Nätverksprojektet administreras av UEF/KTL och ansvarig ledare för nätverket är Maarit Sireni. För nätverkets arbete ansvarar huvudsakligen specialist Mari Kattilakoski fr.o.m. 1.2.2018. Specialist Ilkka Lehtola arbetade i nätverket fram till 31.1.2018.  

Kontaktuppgifterna till specialisterna inom nätverket finns nedan.