Nätverket för livskraftig verksamhetsmiljö

Nätverket Livskraftig verksamhetsmiljö har i uppgift att trygga verksamhetsförutsättningarna i landsbygdsområdena. Centrala teman för nätverket är 

  • vägnätet
  • telekommunikationsförbindelserna
  • vattentjänsterna och avfallshanteringen
  • eldistributionsnätet
  • trafiknätet
  • markanvändningen och planläggningen

Därtill fäster man inom nätverket vikt vid vardagliga säkerhetsfrågor på landsbygden och frågor som gäller hållbar användning av naturresurser.

Beroende på vilken typ av verksamhet, service eller politiskt påverkansarbete det är fråga om kan begreppet verksamhetsmiljö omfatta såväl lokal nivå som by- och kommunnivå eller region- och landskapsnivå.

Nätverkets strategiska fokus ligger på att dels identifiera faktorer för en livskraftig verksamhetsmiljö på landsbygden och förändringar som påverkar dessa, dels försöka hitta och utveckla nödvändiga lösningar och säkerställa kommunernas och landskapens framtida roller som garanter för landsbygdens verksamhetsmiljö.

Utgångsläget för verksamheten är att man ger akt på regionala skillnader, differentiering och platsbaserad utveckling.

Nätverket leds av Finlands Kommunförbund, enheten Regioner och samhällen. Om din organisation är intresserad av att samarbeta med INFRA-nätverket och delta i dess verksamhet ska du inte tveka att kontakta Katri Roivainen eller Taina Väre på Kommunförbundet. Kontaktuppgifterna hittar du nedan.