Glesbygdsnätverket (HAMA)

Hela 68 procent av Finlands yta utgörs av glest befolkad landsbygd. Denna glesbygd har stor potential som bara väntar på att bli utnyttjad. Där finns största delen av råvarorna för Finlands bioekonomi och en färdig infrastruktur. 

Mindre än sex procent av hela landets befolkning bor i glesbygden. Trots att befolkningen minskar och åldras finns det ändå aktiva, kompetenta byagemenskaper och människor i dessa områden. De fritidsboende ökar befolkningsmängden säsongartat och förbättrar på så sätt också serviceutbudet i glesbygden.

Målsättning och verksamhet

Det landsbygdspolitiska nätverket för glesbygden (HAMA) är den enda aktören i Finland som på ett övergripande sätt analyserar glesbygden och främjar speciella ärenden som rör dessa områden. 

Det strategiska målet för nätverkets verksamhet är att göra glesbygden till en bra miljö för företagsamhet, boende och fritidsverksamhet. 

Nätverkets verksamhet bygger till stor del på en publikation från 2016 som är resultatet av ett omfattande nätverkssamarbete:  (HAMA-strategin). Verksamheten utgår också från det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020. Målet med nätverksverksamheten är att göra glesbygden till en bra miljö för företagsamhet, boende och fritidsverksamhet. 

Om din organisation är intresserad av att samarbeta med och delta i HAMA-nätverkets verksamhet ska du inte tveka att kontakta nätverkets specialist Tarja Lukkari eller utvecklingsexpert Veli-Matti Karppinen. Kontaktuppgifterna hittar du nedan.  

Nätverket leds av Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy.