De landsbygdspolitiska nätverken

Landsbygdspolitik är nätverksarbete som utförs för att främja en smidig vardag och bättre beslut. Centrala aktörer är Landsbygdspolitiska rådets och sekretariatets medlemsorganisationer samt de landsbygdspolitiska forsknings- och utvecklingsprojekten på riksnivå och de som genomför dessa, inklusive de landsbygdspolitiska nätverken.  

De landsbygdspolitiska nätverken har en central roll i och med att de genomför rådets uppgifter. Nätverken ansvarar inom ramen för sina respektive teman för utvecklingen av landsbygdspolitiken och beredningen av politiska åtgärder i enlighet med Landsbygdspolitiska rådets riktlinjer. 

Nätverken finansieras med de forsknings- och utvecklingsmedel som står till rådets förfogande (mom. 30.10.63). Verksamheten bereds och samordnas av specialister som anställs för de enskilda nätverken.

De nuvarande fem nätverken har valts för åren 2017–2019. På dessa sidor kan du läsa om och följa det aktuella politiska arbetet inom respektive tema via de nedan nämnda nätverkens verksamhet.