Dataskydd

Kontaktuppgifter

Kontaktperson
Antonia Husberg
Jord- och skogsbruksministeriet, Matavdelningen
fornamn.efternamn@mmm.fi

Upprätthållare av registret

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdspolitiska rådet
PB 30, 00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. Till exempel för prenumerationstjänsterna (för nyhetsbrevet) ber vi att få din e-postadress för att kunna skicka meddelanden till dig. I samband med bloggskrift ber vi, utöver e-postadress, om att få titel och beskrivning av arbetsuppgift, bakgrundsorganisation samt sociala media kanaler. Dessa uppgifter visas i samband med bloggskriften.

Längst ner på denna sida finns en sammanställning av vilka personuppgifter som lagras i de olika tjänsternas register.

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll samt de samarbetspartner (landsbygdspolitiska nätverkens sakkunniga) som producerar tjänsten, i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.

Uppgifter lämnas inte ut utanför tjänsten, till andra system eller till tredje parter. Uppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU eller EES.

Uppgifterna lagras i tjänsten under hela dess livscykel, eller tills du skriftligen ber ministeriet radera uppgifterna eller avslutar prenumerationen via länken i e-postmeddelandet som bekräftar beställningen av nyhetsbrevet eller genom att skicka meddelande till maaseutupolitiikka@mmm.fi.

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem. Du kan få dina uppgifter raderade ur våra tjänster eller begränsa behandlingen av dem.

 1. Rätt att kontrollera egna uppgifter
  Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att skicka en begäran om information till Antonia Husberg, fornamn.efternamn@mmm.fi.
 2. Rättelse och komplettering av uppgifter
  Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.
 3. Begränsning av behandlingen av uppgifter
  Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
 4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter
  Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen via den länk som finns i slutet av det e-postmeddelandet som bekräftar beställning av nyhetsbrevet eller genom att skicka meddelande till maaseutupolitiikka@mmm.fi.
 5. Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter. Vid behov kan du anföra besvär eller framställa klagomål hos dataombudsmannen i fråga om behandlingen av dina uppgifter. Tietosuoja.fi

Registrerade personuppgifter

Uppgifter som du själv anger

 • Nyhetsbrev: E-postadress
 • Blogskrift: Namn, titel - arbetsbeskrivning, bakgrundsorganisation, e-post samt some-kanaler
 • Talare vid Landsbygdsparlamentet och andra större evenemang:

  Namn, titel, persinbeskrivning, some-kanaler
 • Landsbygdspolitiska rådet samt sekretariatet: Namn, bakgrundsorganisation
 • Landsbygdspolitiska nätverk samt projektgruppen: Namn, bakgrundsorganisation
 • Landsbygdspolitiska nätverkets sakkunniga samt annan tillfällig personal: Namn, kontaktupgifter, titel, arbetsuppgift samt bakgrundsorganisation