09.07.2018 Bloggar

Utveckling av mer träffsäkra metoder för framtida policy-utformning – en viktig fråga för våra glesa regioner

Vi lever i en tid där innovationer och innovativa regioner/platser hyllas i den allmänna debatten. Här anses koncentration och stora, täta miljöer vara en förutsättning för att kreativa idéer ska kunna utvecklas och skapa välfärd.

13.04.2018 Bloggar

Byaråd eller byalagen 2.0 - kommunernas nya medspelare

Diskussionen om kommunernas nya roll har ännu inte riktigt kommit igång. Framtidens kommun kommer ju att ha sju olika roller: bildnings-, välfärds-, delaktighets- och gemenskapsrollen och närings-, sysselsättnings-, livsmiljö- och självstyrelserollen samt utvecklings och partnerskapsrollen.

11.04.2018 Utlåtanden och ställningstaganden

Landsbygdspolitiska rådet: Tillräckliga resurser måste avsättas för landsbygdsutveckling i kommande EU finansieringsram

Landsbygdspolitiska rådet, som tillsatts av statsrådet, framhåller som ställningstagande till EU:s kommande finansieringsperiod att EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik ska vara politik som bidrar till ekonomiskt, socialt, miljömässigt och kulturellt hållbar landsbygdsutveckling. Rådet förutsätter att tillräcklig finansiering avsätts för landsbygdsutveckling i kommande finansieringsram och framhåller Europeiska jord-bruksfondens centrala roll som integrerare mellan jordbrukspolitiken och landsbygdens utvecklingspolitik.

04.04.2018 Nyheter och pressmeddelanden

Parlamentariska arbetsgruppen: Snabbt bredband måste byggas ut på glesbygden

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden förutsätter att det byggs ut ett täckande, snabbt och symmetriskt bredbandsinfrastruktur på glesbygden samt att områdets vägar, medberäknat vägar av klass 2, hålls i skick. Arbetsgruppen godkände under mötet 4.4.även åtgärder gällande rörlighet, boende och postservice.

29.03.2018 Nyheter och pressmeddelanden

Minister Leppä: Kompetens och förnyelse centrala för landsbygdens livskraft

Landsbygdspolitiska rådet samlades till möte 28.3. i Ständerhuset. Under mötet behandlades bland annat förnyelsen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, landskapsreformen samt aktuellt inom landsbygdens företagande.

08.02.2018 Nyheter och pressmeddelanden

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden kräver avsevärd höjning av minimihastigheten för samhällsomfattande tjänster gällande bredbandsförbindelser

Arbetsgruppen är enig: Det gagnar hela landet att försnabba utbyggnaden av en snabb, symmetrisk och stabil bredbandsinfrastruktur. Endast på så vis kan man skapa jämlika förutsättningar för boende och företagsamhet i hela landet.

06.09.2017 Nyheter och pressmeddelanden

Höstens finaste vantar kan vara dina

Dela #detbästa från #Landsbygdsparlamentet 2017 -evenemanget. Delta i fototävlingen och i #landetalar diskussionen, lyft fram landsbygdens möjligheter och dela stämningar från landsbygdens superveckoslut.

25.08.2017 Nyheter och pressmeddelanden

Kommunikén För en framgångsrik landsbygd publiceras under Landsbygdsparlamentet

Den landsbygdspolitiska kommunikén är en gemensam viljeyttring för landsbygdsutvecklingens framtid i Finland. Uttalandet som inleds med orden ”vi måste tänka om när det gäller landsbygden samt identifiera och utnyttja dess stora potential” presenteras för Landsbygdsparlamentet på söndagen den 3 september.

12.07.2017 Nyheter och pressmeddelanden

För en framgångsrik landsbygd! Landsbygdspolitiska kommunikén 2017 utformas tillsammans!

Bekanta dig med utkastet, kommentera och påverka via Dinåsikt.fi!

25.04.2017 Nyheter och pressmeddelanden

Upplev styrkan i möjligheterna på Landsbygdsparlamentet 2017

Landsbygdsparlamentet 2017 arrangeras för första gången i en så här stor omfattning i Finland, i Leppävirta 1-3.9.2017. Det utlovas en unik och historisk upplevelse till alla som är intresserade av landsbygden - från byar till städerna. Landsbygdsparlamentet 2017 är del av Finland 100-programmet.