Näringar och kompetens

Målet fram till 2020 är att

  • antalet företag på landsbygden och företagens konkurrenskraft har stigit
  • företagarnas affärskunnande har stärkts och modet att göra nya investeringar har ökat
  • arbetstillfällena på landsbygden och de som vill utföra arbetet möts
  • företagen på landsbygden får kompetent arbetskraft
  • mångsidig yrkesutbildning är tillgänglig
  • forsknings-, utvecklings- och utbildningstjänster är tillgänliga

Till nätverkets uppgifter hör

  • riksomfattande projekt, program eller utvecklingsstrategier som berör och förenar olika näringsbranscher
  • informationsförmedling och kommunikation
  • fungerande regionala nätverk för olika näringsbranscher
  • synergifördelar i samarbetet mellan branscher

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä