Identitetsbaserat nätverk IDNET

Målet och uppgifterna är, att

  • genom teoriutveckling och experiment utveckla platsbaserad politik
  • utveckla samarbetet mellan temanätverken och politikområdena
  • informera om och förankra helhetsprogrammet bland svenska aktörer
  • samla de svenska aktörerna för landsbygdsutveckling
  • knyta samman regionala och lokala myndigheter samt frivilligorganisationer till ett finlandssvenskt forum (Landsbygdsriksdagen)

I år 2015

  • IDNET fungerar som pilotområde i Svenskfinland då det gäller nya metoder och idéer som berör landsbygdsutveckling. Impulser tas främst från Sverige samt övrig nordisk samverkan.
  • Fokus ligger på innovationer och entreprenöriellt tänkande samt omställning och cirkulär ekonomi då det gäller landsbygdsutveckling.
  • Ett speciellt tema är storytelling i ett lokalt utvecklingsperspektiv.
  • IDNET deltar även i nordisk och internationell samverkan.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä