Den glesbefolkade landsbygden

Målet är, att

 • den glesbefolkade landsbygdens specialförhållanden beaktas i beslutsfattandet
 • möjligheterna  för den glesbefolkade landsbygden – naturens råvaror, utrymmet, tystnaden, människorna – ses som en samhällelig resurs
 • trygga möjligheterna till boende och företagande på den glesbefolkade landsbygden: detta innebär bl.a. en fungerande infrastruktur som är i skick, tjänster och företagens verksamhetsförutsättningar
 • den glesbefolkade landsbygdens perspektiv beaktas vid genomförandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammets åtgärder
 • man på den glesbefolkade landsbygden genomför platsbaserade försök i samband med verkställandet av helhetsprogrammet
 • nätverkets landskapsgrupper verkar i landskapen på den glesbefolkade landsbygdens

Till nätverkets uppgifter hör

 • att sammanställa ett landskapsnätverk och få igång dess verksamhet
 • aktivering av platsbaserade försök
 • att informera om ärenden som berör den glest befolkade landsbygden bl.a. via media, facebook, seminarier och den egna webbtidningen
 • att främja bedömningsförfarandet för landsbygdskonsekvenser
 • att påverka: ställningstaganden, hålla kontakt med olika aktörer, vara med i arbetsgrupper
 • nära samarbete med landsbygdspolitikens temanätverk


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä