Landsbygdspolitiska rådet (MANE)

Den landsbygdspolitiska rådet (MANE) är ett samarbetsorgan och omfattande nätverk som är tillsatt av statsrådet.

Landsbygspolitiska helhetsprogrammet

Det landsbygdspolitiskt helhetsprogrammet fungerar som rådets verksamhetsprogram. Utgångspunkten för det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020 är platsbaserad utveckling. Det betyder att åtgärder av olika slag relateras till lokala förhållanden.

Möjligheternas landsbygd - Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020

Landsbygdspolitikens temanätverk

Sju temanätverk hjälper samarbetsgruppen vid förverkligandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet:

  • medborgarverksamhet och välmående
  • glesbygden
  • livskraftigt verksamhetsmiljö
  • kompetens och sysselsättning
  • identitetsbaserat nätverk (IDNET)

I temanätverken finns sakkunniga inom olika områden och på olika nivåer, från byarna till statsförvaltningen. Från nätverken får du information om aktuella landsbygdspolitiska ämnen, om landsbygdens möjligheter och stöd för att fatta goda beslut.

Nätverkens verksamhet är öppen och alla intresserade är välkomna med och att komma med sin egen insats för utvecklingen av landsbygden. Nätverken och det Landsbygdspolitiska rådet utgör också en kanal för att lyfta fram aktuella landsbygdspolitiska ämnen till samhällelig diskussion.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä