Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens sekretariat

Generalsekreterare

Cia ÅströmChristell Åström
arbets- och näringsministeriet
fornamn.efternamn@tem.fi
tel. 050 5747 993

Vice generalsekreterare

Hanna-Mari Kuhmonen
Hanna-Mari Kuhmonen
fornamn.efternamn@tem.fi
tel. 029 50 47008


Hilkka Vihinen
Naturresursinstitutet
fornamn.efternamn@luke.fi
tel. 029 532 6633 

Special sakkunniga i temanätverken

Medborgarverksamhet, delaktighet, närdemokrati


Laura Jänis
Tauno Linkoranta
OK-opintokeskus
tauno.linkoranta@vskylat.fi
tel. 044 533 4750Seija Korhonen
OK-opintokeskus
sieniseija@gmail.com
tel. 0400 835 055Lokal utveckling och Leader:
Laura Jänis
fornamn.efternamn@mmm.fi
@LauraJnis

ivskvalitet, landsbygdens tjänster

Heli Talvitie
Heli Talvitie
undervisnings- och kulturministeriet
fornamn.efternamn@minedu.fi
tel. 0400 598 386

Markanvändning och infrastruktur

Heli Siirilä
Heli Siirilä
Levón-institutet vid Vasa universitet
fornamn.efternamn@uva.fi
tel. 029 449 8557

Näringar och kompetens

Heidi Valtari
Heidi Valtari
Brahea center vid Åbo universitet
fornamn.efternamn@utu.fi
tel.0400 487 160
@HeidiMValtari
Juha Rutanen
Juha Rutanen
Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet
fornamn.efternamn@helsinki.fi
tel. 040 5737 568

Ekosystemtjänster

Salla Rantala
Salla Rantala
Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@ymparisto.fi
tel. 029 525 1257


Kati Pitkänen
Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@ymparisto.fi
tel. 029 525 1101Airi Matila
Tapio Oy
fornamn.efternamn@tapio.fi
tel. 040 779 2258

Den glesbefolkade landsbygden

Tarja Lukkari
Tarja Lukkari
Kajaani yrkeshögskola
fornamn.efternamn@kamk.fi
tel. 0400 372 082

Identitetsbaserat nätverk IDNET

AnnSofi Backgren
Ann-Sofi Backgren
Svenska folkskolans vänner
fornamn.efternamn@sfv.fi
tel. 050 5222642

Sekretariatet i jord- och skogsbruksministeriet


_MG_2453 web thumbnail

Antonia Husberg
fornamn.efternamn@mmm.fi

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä