Landsbygdspolitikens blogg

14.12.2016 09:00Storytelling - upplev styrkan i berättelserna Ann-Sofi Backgren

Storytelling, att jobba med berättelser och se styrkan i berättelser, har allt mer blivit en ny metod för landsbygdsutveckling. Även företagsvärlden har insett styrkan i berättelser. Trenden går från att vara en verkställande direktör till att vara en verkställande berättare. Det gäller inte bara att driva företaget, det gäller också att kunna presentera företaget på ett nytt, intressant men trovärdigt sätt. Även produkterna har fått en själ.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.10.2016 15:00Landsbygden - ett underutnyttjat trumfkort med stor potential Thomas Blomqvist

Av Finlands totala yta klassas 95% som landsbygd. Ungefär en tredje del av Finlands befolkning bor i de här områdena. Faktum är att urbaniseringen intensifierats under senaste år. Många flyttar efter jobb in till större stöder. Hur landsbygden trots det kan överleva och utvecklas är, åtminstone delvis, fast i oss som bor här: Vi måste själva lyfta fram det positiva med att bo och verka på landsbygden så att fler kan se sin framtid här.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


07.09.2016 11:30Platsbaserad politik - taggad # Peter Backa

Det är behändigt med genvägar och provisorier ibland. När man inte är redo att definiera ett nytt eller obekant begrepp så gör man ett signalement.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.08.2016 09:00Samhälleligt företagande kan trygga servicen på landsbygden Ann-Sofi Backgren

En mångfald av arbetsmetoder och organisationsformer behövs för att tillgodose landsbygdens behov av service då själva utbudet från såväl privat som offentligt håll tunnas ut alltmer. Efterfrågan på sociala innovationer, samarbete och nya affärsmodeller är stort. Ett sätt att trygga servicen på landsbygden kan vara samhälleligt företagande eller gemenskapsföretagande.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.04.2015 13:56Närproducerad energi en möjlighet för landsbygden Mari Martiskainen

Debatten om Finlands framtida energisystem går het före riksdagsvalet. En färsk doktorsavhandling intygar ju också hur landsbygden och dess naturresurser, särskilt skogarna kunde erbjuda möjligheter till produktion och utnyttjande av energi som är producerad nära konsumenterna.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.04.2015 15:53Kultur till ett värde av 30 euro för varje invånare på landsbygden Heli Talvitie

Du som bor på landsbygden hade till ditt förfogande olika slags kulturtjänster och kulturaktiviteter till ett värde av åtminstone 30 euro åren 2007-2013. Vilka av dem har du tyckt mest om: handarbete, evenemang, musik, kulturarv, film eller kulturbetonade välfärdstjänster? 

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


02.04.2015 09:06Snubblar också den nya regeringen över besvärliga problem? Ritva Pihlaja

I mitten av mars publicerade ministeriernas kanslichefer en förteckning över 11 besvärliga problem samt råd om hur problemen skulle kunna lösas. Förteckningen är avsedd att utgöra ett hjälpmedel för politikerna när dessa ska utarbeta ett strategiskt regeringsprogram. Hur ser förteckningen ut när man läser den med ”landsbygdsglasögon”?

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.03.2015 10:35Vems sak är ekonomin? Jarmo Hänninen

Jag har då och då undrat för mig själv huruvida jag är litet paranoid. Jag har haft en känsla av att den ekonomiska aktiviteten på olika områden håller på att styras till och reserveras för aktörer av en viss typ.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


Följande


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä