Aktuellt

31.05.2017 15:15Minister Leppä: Finland har inte råd att låta bli att använda glesbygdens möjligheter

Landsbygdspolitiska rådets nyutnämnda ordförande och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä framförde idag att jord- och skogsbruksministeriet bereder omgående ett förslag till statsrådet om tillsättandet av en parlamentarisk arbetsgrupp för att förbättra glesbygdens möjligheter.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.04.2017 09:00Upplev styrkan i möjligheterna på Landsbygdsparlamentet 2017

Landsbygdsparlamentet 2017 arrangeras för första gången i en så här stor omfattning i Finland, i Leppävirta 1-3.9.2017. Det utlovas en unik och historisk upplevelse till alla som är intresserade av landsbygden - från byar till städerna. Landsbygdsparlamentet 2017 är del av Finland 100 -programmet.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


06.04.2017 10:00Nya landsomfattande landsbygdspolitiska projekt har valts

Med landsbygdspolitikens projektmedel finansieras i år fem nya landsbygdspolitiska nätverksprojekt och sex nya landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.03.2017 15:50Glesbefolkade områden blir allt viktigare – beslutsfattare erbjuds uppdaterad information

Beslutsfattare behöver mer exakt och uppdaterad information om förhållandena i glesbygden. Frågan om hur dessa områden kan beaktas bättre lyfts fram i den utvecklingsstrategi för glesbygden 2017–2020 som Landsbygdspolitiska rådet godkände i dag.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.03.2017 11:00Det allmänna bör medveten göra sig om reformens konsekvenser för offentliga måltidstjänster och regionala ekonomin

Landsbygdspolitiska rådets sekretariat, landsbygdspolitikens nätverk för näringar och kompetens på landsbygden och glesbygdsnätverket yttrar tillsammans med regeringens Närmatsprogram en oro för hur de offentliga måltidstjänsterna tillhandahålls i framtiden och vilka konsekvenser social- och hälsovårds och landskapsreformen har för närproduktionen, företagsverksamheten och livskraften i regionerna och framför ett gemensamt ställningstagande, och efterlyser att särskild vikt läggs på frågan om de offentliga måltidstjänsterna.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


09.01.2017 17:00Finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden kan sökas

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat ansökningen om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Resurserna disponeras av Landsbygdspolitiska rådet för landsomfattande landsbygdsutveckling. Projekten finansieras från anslaget för utvecklande av landsbygden samt från Gårdsbrukets utvecklingsfond. För finansieringen har reserverats sammanlagt ca 900 000 euro. I regel kan ministeriets finansieringsandel vara högst 70 % av projektets totala kostnader

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.12.2016 18:00Rådet godkände Glesbygdens utvecklingsstrategi

Landsbygdspolitiska rådet godkände på sitt möte den 20.12., enhälligt och med några tillägg, Glesbygdens utvecklingsstrategi för åren 2017-2020.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.10.2016 10:00Landsbygdsriksdagens resolution: Ta vara på möjligheter som pågående reformer öppnar för

Den pågående vård- och landskapsreformen ger en enastående möjlighet att ta landsbygdens behov i beaktande. Att anpassa program och åtgärder utgående från platsens problem, möjlighet och vilja bör understykas.

Läs mer | 0 Kommenttia | Kommentoi


Följande


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä