Aktuellt

31.05.2017 15:15Minister Leppä: Finland har inte råd att låta bli att använda glesbygdens möjligheter

Landsbygdspolitiska rådets nyutnämnda ordförande och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä framförde idag att jord- och skogsbruksministeriet bereder omgående ett förslag till statsrådet om tillsättandet av en parlamentarisk arbetsgrupp för att förbättra glesbygdens möjligheter.

Läs mer | 0 Kommenttia

 

25.04.2017 09:00Upplev styrkan i möjligheterna på Landsbygdsparlamentet 2017

Landsbygdsparlamentet 2017 arrangeras för första gången i en så här stor omfattning i Finland, i Leppävirta 1-3.9.2017. Det utlovas en unik och historisk upplevelse till alla som är intresserade av landsbygden - från byar till städerna. Landsbygdsparlamentet 2017 är del av Finland 100 -programmet.

Läs mer | 0 Kommenttia

 

06.04.2017 10:00Nya landsomfattande landsbygdspolitiska projekt har valts

Med landsbygdspolitikens projektmedel finansieras i år fem nya landsbygdspolitiska nätverksprojekt och sex nya landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Läs mer | 0 Kommenttia

 

23.03.2017 15:50Glesbefolkade områden blir allt viktigare – beslutsfattare erbjuds uppdaterad information

Beslutsfattare behöver mer exakt och uppdaterad information om förhållandena i glesbygden. Frågan om hur dessa områden kan beaktas bättre lyfts fram i den utvecklingsstrategi för glesbygden 2017–2020 som Landsbygdspolitiska rådet godkände i dag.

Läs mer | 0 Kommenttia

 

13.03.2017 11:00Det allmänna bör medveten göra sig om reformens konsekvenser för offentliga måltidstjänster och regionala ekonomin

Landsbygdspolitiska rådets sekretariat, landsbygdspolitikens nätverk för näringar och kompetens på landsbygden och glesbygdsnätverket yttrar tillsammans med regeringens Närmatsprogram en oro för hur de offentliga måltidstjänsterna tillhandahålls i framtiden och vilka konsekvenser social- och hälsovårds och landskapsreformen har för närproduktionen, företagsverksamheten och livskraften i regionerna och framför ett gemensamt ställningstagande, och efterlyser att särskild vikt läggs på frågan om de offentliga måltidstjänsterna.

Läs mer | 0 Kommenttia

 

Landsbygdspolitikens blogg

14.12.2016 09:00Storytelling - upplev styrkan i berättelserna Ann-Sofi Backgren

Storytelling, att jobba med berättelser och se styrkan i berättelser, har allt mer blivit en ny metod för landsbygdsutveckling. Även företagsvärlden har insett styrkan i berättelser. Trenden går från att vara en verkställande direktör till att vara en verkställande berättare. Det gäller inte bara att driva företaget, det gäller också att kunna presentera företaget på ett nytt, intressant men trovärdigt sätt. Även produkterna har fått en själ.

Läs mer | 0 Kommenttia

 

18.10.2016 15:00Landsbygden - ett underutnyttjat trumfkort med stor potential Thomas Blomqvist

Av Finlands totala yta klassas 95% som landsbygd. Ungefär en tredje del av Finlands befolkning bor i de här områdena. Faktum är att urbaniseringen intensifierats under senaste år. Många flyttar efter jobb in till större stöder. Hur landsbygden trots det kan överleva och utvecklas är, åtminstone delvis, fast i oss som bor här: Vi måste själva lyfta fram det positiva med att bo och verka på landsbygden så att fler kan se sin framtid här.

Läs mer | 0 Kommenttia

 

07.09.2016 11:30Platsbaserad politik - taggad # Peter Backa

Det är behändigt med genvägar och provisorier ibland. När man inte är redo att definiera ett nytt eller obekant begrepp så gör man ett signalement.

Läs mer | 0 Kommenttia

 

29.08.2016 09:00Samhälleligt företagande kan trygga servicen på landsbygden Ann-Sofi Backgren

En mångfald av arbetsmetoder och organisationsformer behövs för att tillgodose landsbygdens behov av service då själva utbudet från såväl privat som offentligt håll tunnas ut alltmer. Efterfrågan på sociala innovationer, samarbete och nya affärsmodeller är stort. Ett sätt att trygga servicen på landsbygden kan vara samhälleligt företagande eller gemenskapsföretagande.

Läs mer | 0 Kommenttia

 

23.04.2015 13:56Närproducerad energi en möjlighet för landsbygden Mari Martiskainen

Debatten om Finlands framtida energisystem går het före riksdagsvalet. En färsk doktorsavhandling intygar ju också hur landsbygden och dess naturresurser, särskilt skogarna kunde erbjuda möjligheter till produktion och utnyttjande av energi som är producerad nära konsumenterna.

Läs mer | 0 Kommenttia


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä