Aktuellt

02.05.2016 16:19Minister Tiilikainen: Landsbygden måste beaktas i de reformer som gäller hela landet

"De värdekedjor för företagande och välbefinnande som baserar sig på bioekonomi, matproduktion och naturresurser har sitt ursprung i landsbygden", framhöll jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i sitt anförande vid landsbygdspolitiska rådets första möte på måndagen i Helsingfors.

31.12.2015 13:00Landsbygdspolitiken flyttar till jord- och skogsbruksministeriet vid årsskiftet

Landsbygdspolitiken flyttar över från arbets- och näringsministeriet till jord- och skogsbruksministeriet vid årsskiftet. Samtidigt ändras kontaktuppgifterna.

Blogg

23.04.2015 13:56Närproducerad energi en möjlighet för landsbygden Mari Martiskainen

Debatten om Finlands framtida energisystem går het före riksdagsvalet. En färsk doktorsavhandling intygar ju också hur landsbygden och dess naturresurser, särskilt skogarna kunde erbjuda möjligheter till produktion och utnyttjande av energi som är producerad nära konsumenterna.

10.04.2015 15:53Kultur till ett värde av 30 euro för varje invånare på landsbygden Heli Talvitie

Du som bor på landsbygden hade till ditt förfogande olika slags kulturtjänster och kulturaktiviteter till ett värde av åtminstone 30 euro åren 2007-2013. Vilka av dem har du tyckt mest om: handarbete, evenemang, musik, kulturarv, film eller kulturbetonade välfärdstjänster? 

02.04.2015 09:06Snubblar också den nya regeringen över besvärliga problem? Ritva Pihlaja

I mitten av mars publicerade ministeriernas kanslichefer en förteckning över 11 besvärliga problem samt råd om hur problemen skulle kunna lösas. Förteckningen är avsedd att utgöra ett hjälpmedel för politikerna när dessa ska utarbeta ett strategiskt regeringsprogram. Hur ser förteckningen ut när man läser den med ”landsbygdsglasögon”?

Svensk Byaservice Nyhetsblogg

24.05.2016 10:45
Med hjälp av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 har man bidragit till sysselsättningen, förbättrat förutsättningarna för företagande och matproduktion, vårdat miljön och utvecklat landsbygdens tjänster. Under perioden 2007-2013 har programmet hjälpt att skapa eller bevara upp till … Läs mer
24.05.2016 10:20
Att gå in för decentraliserad energiproduktion, betyder att man inte behöver överföra lika mycket ström till ett område som man gör just nu. Runt den nya produktionen kan det även uppstå annan affärsverksamhet, som installationsservice. För landsbygdsområdena förbättras konkurrensförmågan och … Läs mer
24.05.2016 10:00
I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket, med temat Service, gräver man djupare i vad det innebär och vilka möjligheter som finns då det gäller bättre service för människor på landsbygd och i glesbygd. Det ska nämligen satsas 700 miljoner kronor … Läs mer
20.05.2016 12:22
Styrelsebeslutet (16.5) att inte dra in byskolor i Lovisa ger positiva kommentarer. Ann-Sofi Backgren, medlem i Landsbygdspolitiska rådet och specialsakkunnig inom Svenska folkskolans vänner, menar att Lovisa svänger trenden. Det är ett exempel på samma trend som ger oss den … Läs mer

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä