Aktuellt

02.05.2016 16:19Minister Tiilikainen: Landsbygden måste beaktas i de reformer som gäller hela landet

"De värdekedjor för företagande och välbefinnande som baserar sig på bioekonomi, matproduktion och naturresurser har sitt ursprung i landsbygden", framhöll jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i sitt anförande vid landsbygdspolitiska rådets första möte på måndagen i Helsingfors.

31.12.2015 13:00Landsbygdspolitiken flyttar till jord- och skogsbruksministeriet vid årsskiftet

Landsbygdspolitiken flyttar över från arbets- och näringsministeriet till jord- och skogsbruksministeriet vid årsskiftet. Samtidigt ändras kontaktuppgifterna.

Blogg

23.04.2015 13:56Närproducerad energi en möjlighet för landsbygden Mari Martiskainen

Debatten om Finlands framtida energisystem går het före riksdagsvalet. En färsk doktorsavhandling intygar ju också hur landsbygden och dess naturresurser, särskilt skogarna kunde erbjuda möjligheter till produktion och utnyttjande av energi som är producerad nära konsumenterna.

10.04.2015 15:53Kultur till ett värde av 30 euro för varje invånare på landsbygden Heli Talvitie

Du som bor på landsbygden hade till ditt förfogande olika slags kulturtjänster och kulturaktiviteter till ett värde av åtminstone 30 euro åren 2007-2013. Vilka av dem har du tyckt mest om: handarbete, evenemang, musik, kulturarv, film eller kulturbetonade välfärdstjänster? 

02.04.2015 09:06Snubblar också den nya regeringen över besvärliga problem? Ritva Pihlaja

I mitten av mars publicerade ministeriernas kanslichefer en förteckning över 11 besvärliga problem samt råd om hur problemen skulle kunna lösas. Förteckningen är avsedd att utgöra ett hjälpmedel för politikerna när dessa ska utarbeta ett strategiskt regeringsprogram. Hur ser förteckningen ut när man läser den med ”landsbygdsglasögon”?

Svensk Byaservice Nyhetsblogg

20.06.2016 13:30
Nyhetsbloggen tar sommarledigt under semestrarna. Svensk Byaservice och IDNET önskar Nyhetsbloggens läsare en riktigt skön sommar!
17.06.2016 12:23
På senare tid har regionernas roll och gränser diskuterats nationellt, men regionerna är emellertid nätverk av platser med olika nivåer, struktur och vardag. I boken Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta – Platsbaserat samhälle som perspektiv granskar man i 13 artiklar platsbaserade teman. … Läs mer
03.06.2016 13:47
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) kommer att befinna sig i Almedalen i juli. Den 7 juli arrangerar HSSL ett seminarium i Ideella trädgården, där man diskuterar sina fem fokusfrågor: Digital infrastruktur, kultur, finansiering, service och lokalt utvecklingsarbete. Tid och … Läs mer
03.06.2016 13:00
Människor som förmår agera utanför sin bekvämlighetszon, för utvecklingen framåt, konstaterade en tidigare beslutsfattare i samband med en paneldiskussion under den svenska Landsbygdsriksdagen, som hölls 27-29.5 på Gotland. På agendan var ”min värdegrund och andras fördomar”. Tänk på medierapportering, den … Läs mer

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä