Aktuellt

02.05.2016 16:19Minister Tiilikainen: Landsbygden måste beaktas i de reformer som gäller hela landet

"De värdekedjor för företagande och välbefinnande som baserar sig på bioekonomi, matproduktion och naturresurser har sitt ursprung i landsbygden", framhöll jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i sitt anförande vid landsbygdspolitiska rådets första möte på måndagen i Helsingfors.

31.12.2015 13:00Landsbygdspolitiken flyttar till jord- och skogsbruksministeriet vid årsskiftet

Landsbygdspolitiken flyttar över från arbets- och näringsministeriet till jord- och skogsbruksministeriet vid årsskiftet. Samtidigt ändras kontaktuppgifterna.

Blogg

23.04.2015 13:56Närproducerad energi en möjlighet för landsbygden Mari Martiskainen

Debatten om Finlands framtida energisystem går het före riksdagsvalet. En färsk doktorsavhandling intygar ju också hur landsbygden och dess naturresurser, särskilt skogarna kunde erbjuda möjligheter till produktion och utnyttjande av energi som är producerad nära konsumenterna.

10.04.2015 15:53Kultur till ett värde av 30 euro för varje invånare på landsbygden Heli Talvitie

Du som bor på landsbygden hade till ditt förfogande olika slags kulturtjänster och kulturaktiviteter till ett värde av åtminstone 30 euro åren 2007-2013. Vilka av dem har du tyckt mest om: handarbete, evenemang, musik, kulturarv, film eller kulturbetonade välfärdstjänster? 

02.04.2015 09:06Snubblar också den nya regeringen över besvärliga problem? Ritva Pihlaja

I mitten av mars publicerade ministeriernas kanslichefer en förteckning över 11 besvärliga problem samt råd om hur problemen skulle kunna lösas. Förteckningen är avsedd att utgöra ett hjälpmedel för politikerna när dessa ska utarbeta ett strategiskt regeringsprogram. Hur ser förteckningen ut när man läser den med ”landsbygdsglasögon”?

Svensk Byaservice Nyhetsblogg

26.08.2016 12:32
Behovet av att utveckla olika serviceproduktionsmodeller och att ta dem i bruk, ökar samtidigt som den offentliga sektorns serviceutbud minskar. Ett sätt att erbjuda service är samhällelig serviceproduktion, där samhälleligt företagande ingår. Men vad är samhälleligt företagande och när skulle … Läs mer
26.08.2016 12:00
I Sverige använder man sig av begreppet gemenskapsföretagande, medan man i Finland mer talar om samhälleligt företagande (på finska yhteiskunnallinen yrittäjyys). Det unika i sammanhanget är att man, utöver de affärsmässiga målen, även har sociala och samhälleliga mål. De allokerar … Läs mer
25.08.2016 14:02
I år hålls LOKAALI – Valtakunnalliset kyläpäivät (LOKAALI – De riksomfattande byadagarna) den 10-11 september i Heinola. LOKAALI samlar landsbygdens lokala aktörer – byaaktörer, Leader-grupper och andra lokala aktörer. Årets tillställning består av, förutom festseminariet (11.9), lördagens (10.9) guidade utflykter, … Läs mer
25.08.2016 14:00
De öppna finländska mästerskapen i Mathantverk arrangeras den 10-13 oktober i Ekenäs och är öppna för deltagare från alla nordiska länder. Grundkraven för tävlingen följer Eldrimners regelverk, vilket i korthet innebär hantverksmässigt förädlade produkter, lokala eller inhemska råvaror, produkter som … Läs mer

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä